Navigatsioonitee

Arengumaade majanduskasvu eeldused luubi all - 26/05/2008

Linnaliiklus Hiinas

Kõrge, jätkusuutlik ja õiglane majanduskasv on arengumaades võimalik. See eeldab head juhtimist ja integreerimist maailmamajandusse.

Brüsselis tutvustasid aruannet kaks majanduskasvu- ja arenguküsimusi käsitleva komisjoni Englishespañolfrançais liiget: Nobeli preemia laureaat Michael Spence ja regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner. Aruande sõnum oli selge:  arengumaade majanduskasvu väljavaated sõltuvad suures osas nende maade juhtivatest poliitikutest ja ettevõtjatest.

Lisaks osalemisele maailmamajanduses ja heale valitsemistavale loetletakse aruandes Englishespañolfrançais valdkonnad, milles tegutsemine aitab kaasa kiire ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamisele arengumaades:

  • nii avaliku kui ka erasektori investeeringud sellistesse valdkondadesse nagu haridus, tervishoid ja infrastruktuurid;
  • keskkond ja energiatõhusus;
  • sidemed linna ja maa vahel.

Iga riik peab nimetatud valdkondades tegutsemisel lähtuma oma konkreetsest olukorrast.

Aruandes juhitakse tähelepanu ka sellele, et majanduskasv on vahend, mitte eesmärk omaette: ilma majanduskasvuta ei ole võimalik vaesust vähendada. 

Majanduskasvu käsitlev aruanne on kaheaastase töö tulemus. Selle järeldused põhinevad selliste riikide majanduste analüüsimisel, kus majanduskasv on pärast teist maailmasõda olnud 25 aasta või pikema aja jooksul üle 7%. Uuriti selliseid riike nagu Botswana, Brasiilia, Hiina, Korea, Hongkong, Indoneesia, Jaapan, Malaisia, Malta, Oman, Singapur, Taiwan ja Tai.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad