Sökväg

Löftena till utvecklingsländerna ska hållas - 09/04/2008

Bild av en fattig colombiansk familj – föräldrar och fyra barn

EU manar medlemsländerna att öka utvecklingsbiståndet både vad gäller volym och effektivitet.

Solidariteten med utvecklingsländerna är en av EU:s grundläggande värderingar. Förra året betalade EU ut 8,6 miljarder euro i utvecklingsbistånd. Men samtidigt som EU är en föregångare i sitt åtagande att öka biståndet, sjönk biståndet faktiskt 2007 med 1,7 miljarder jämfört med året innan, enligt organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. English

Utvecklingsländerna måste delta i hanteringen av de globala problemen, exempelvis klimatförändringarna, pandemier, migration samt hot mot fred och säkerhet, men de kan inte bidra utan hjälp. EU-kommissionen manar därför medlemsländerna att

  • gemensamt ge 0,56 % av bruttonationalinkomsten 2010 och öka andelen till 0,7 % 2015. För att kunna leva upp till detta åtagande måste EU-länderna göra betydande summor ”nya fräscha” pengar tillgängliga,
  • fortsätta att göra biståndet effektivare och förbättra resultaten på fältet,
  • utforma EU:s biståndspolitik så att den främjar utveckling, särskilt med inriktning på biobränslen, forskning och problemet med kompetensflykt, dvs. när kvalificerad arbetskraft lämnar utvecklingsländerna för att arbeta utomlands, och
  • inrikta projektet "Aid for Trade", dvs. de 2 miljarder euro som EU-länderna ska lägga på handel till och med 2010, på projekt som bidrar till utvecklingen.

Som ett led i FN:s millennieutvecklingsmål DeutschEnglishespañolfrançais lovade EU-länderna att ge 0,7 % av sin bruttonationalinkomst English (BNI) i utvecklingsbistånd 2015. Men förra året lyckades de bara åstadkomma 0,38 % trots att de uppnådde delmålet på 0,39 % 2006.

Mot bakgrund av kommissionens uppmaningar bör medlemsländerna kunna komma fram till en gemensam ståndpunkt inför två betydelsefulla internationella konferenser senare i år, nämligen det högnivåforum om biståndseffektivitet English som äger rum i Accra i september och konferensen om utvecklingsfinansiering i Doha English i december.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar