Kruimelpad

Meer en betere ontwikkelingshulp - 09/04/2008

Een arme Colombiaanse familie: magere ouders met vier kinderen in een veld met hutten.

De EU dringt bij haar leden aan op meer en doeltreffender ontwikkelingshulp.

Solidariteit met de ontwikkelingslanden is belangrijk voor de EU. Vorig jaar trok de Unie 8,6 miljard euro uit voor ontwikkelingshulp. Maar hoewel de EU met haar inspanningen de grootste donor ter wereld is, was het in 2007 gespendeerde bedrag volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling English in feite 1,7 miljard euro lager dan het jaar daarvoor.

De ontwikkelingslanden moeten een bijdrage leveren aan de aanpak van wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, pandemieën, migratie en bedreigingen van de vrede en de veiligheid, maar zonder hulp lukt dat niet. De Unie dringt er daarom bij de EU‑landen op aan dat zij:

  • in 2010 samen 0,56% van hun bruto nationaal inkomen geven, met een stijging tot 0,7% in 2015, en dus aanzienlijk meer geld beschikbaar stellen;
  • de doeltreffendheid van de hulp en de impact in het veld verder blijven vergroten;
  • via EU-beleid de ontwikkelingshulp bevorderen met bijzondere aandacht voor biobrandstoffen, onderzoek en het braindrain-probleem waardoor gekwalificeerde krachten de ontwikkelingslanden verlaten voor banen in het buitenland;

§ de hulp voor handel, die 2 miljard euro bedraagt voor de periode tot 2010, naar projecten laten gaan die de ontwikkeling bevorderen.

De EU-landen hebben in het kader van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen English van de Verenigde Naties beloofd tegen 2015 0,7% van hun bruto nationaal inkomen English (BNI) aan ontwikkelingshulp te zullen besteden. Vorig jaar haalden ze echter slechts 0,38% hoewel in 2006 wel het tussentijdse streefcijfer van 0,39% was gehaald.

Er worden besprekingen gehouden waarbij de EU-landen een gemeenschappelijk standpunt kunnen bepalen voorafgaand aan twee belangrijke internationale conferenties die dit jaar plaatsvinden: het forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van steun English te Accra in september en de conferentie van Doha inzake ontwikkelingsfinanciering English in december.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links