Naršymo kelias

Tesėti pažadus besivystančiam pasauliui - 09/04/2008

Varginga kolumbiečių šeima – du sulysę tėvai ir keturi vaikai lauko ir lūšnų fone

ES ragina valstybes nares didinti teikiamos vystymosi pagalbos apimtį ir veiksmingumą.

Solidarumas su besivystančiomis šalimis yra viena iš pagrindinių ES vertybių. Pernai Europos Sąjunga skyrė 8,6 mlrd. EUR vystymosi pagalbos. Tačiau pasak Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos English, nors ES teikia daugiausiai pagalbos visame pasaulyje, 2007 m. jos skirta 1,7 mlrd. EUR mažiau negu ankstesniais metais.

Besivystančios pasaulio šalys taip pat turi prisidėti prie visuotinių problemų – klimato kaitos, pandemijų, migracijos ir grėsmės taikai bei saugumui – sprendimo, bet nepadedamos jos nedaug ką gali nuveikti. Todėl ES ragina valstybes nares:

  • pagalbai 2010 m. bendrai skirti 0,56 %, o 2015 m. – 0,7 % bendrųjų nacionalinių pajamų. Kad įvykdytų šį įsipareigojimą, ES šalys turi rasti nemažai naujų lėšų;
  • gerinti pagalbos veiksmingumą ir jos poveikį vietoje;
  • kurti vystymuisi palankią ES politiką, didžiausią dėmesį skiriant biodegalams, moksliniams tyrimams ir „protų nutekėjimo“ problemai, kai kvalifikuoti darbuotojai iš besivystančių šalių išvyksta dirbti į užsienį;

§ padėti plėtoti prekybą – 2 mlrd. eurų, kuriuos ES šalys iki 2010 m. turi skirti prekybai plėtoti, turėtų atitekti vystymosi projektams.

 Įsipareigodamos siekti Jungtinių Tautų tūkstantmečio vystymosi tikslų English ES valstybės narės pasižadėjo iki 2015 m. vystymosi pagalbai skirti 0,7 % savo bendrųjų nacionalinių pajamų English, tačiau pernai jos įstengė skirti tik 0,38 %, nors 2006 m. ir pasiekė tarpinį 0,39 % tikslą.

Diskutuodamos dėl planų valstybės narės galės lengviau suderinti bendrą poziciją prieš šįmet įvyksiančias dvi svarbias tarptautines konferencijas: Aukšto lygio forumą dėl pagalbos veiksmingumo English Akroje rugsėjo mėn. ir Dohos vystymosi finansavimo konferenciją English gruodį.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos