Cosán nascleanúna

Ag comhlíonadh ár ngealltanais don domhan i mbéal forbartha - 09/04/2008

Pictiúr de theaghlach bocht sa Cholóim – beirt thuismitheoirí thanaí agus ceathrar páistí i ngort le seantáin

Gríosann an tAE a bhallstáit chun cur le toirt agus le héifeachtacht a gcuid cabhrach forbraíochta

Ceann de bhunluachanna an AE is ea an dlúthpháirtíocht leis na tíortha i mbéal forbartha – anuraidh chaith sé €8.6bn ar an gcabhair forbraíochta. Ach bíodh is go bhfuil an tAE ar thús cadhnaíodhta ina thiomantas chun a chabhair a mhéadú, is amhlaidh gur de €1.7bn an méid a chaith sé in 2007 ná an bhliain roimhe sin sin, dar leis an  eagraíocht um chomhoibriú geilleagrach agus um fhorbairt English.

Ní mór don domhan i mbéal forbartha a bheith rannpháirteach agus sinn ag tabhairt faoi dhúshláin dhomhanda mar an t-athrú aeráide, paindéimí, imirce agus bagairtí don tsíocháin nó don tslándáil ach ní thig leo a gcion a dhéanamh gan chabhair.  Mar sin spreagann an tAE a bhallstáit chun: 

  • 0.56% dá n-ollteacht isteach náisiúnta a thabhairt in 2010, ag éirí go 0.7% in 2015. Chun an tiomantas seo a chomhlíonadh, ní mór do bhallstáit an AE méid suntasach 'airgid úr' a chur ar fáil.
  • Leanúint orthu ag cur le héifeachtacht a gcuid cabhrach agus lena héifeacht ag leibhéal an ghnáthdhuine.
  • Beartas an AE a mhúnlú chun tacú leis an bhforbraíocht, ag díriú go háirithe ar bhithbhreoslaí, ar thaighde agus ar fhadhb 'imeacht na n-inchinní' – nuair a fhágann daoine cáilithe tíortha i mbéal forbartha chun dul ag obair thar lear. 

§ Cabhair don trádáil – ba cheart go ndíreodh an €2bn atá le caitheamh ag ballstáit AE ar an trádáil faoi 2010, go ndíreodh sé ar thionscadail a thacaíonn leis an bhforbairt.

Mar chuid de chuspóirí forbraíochta míle bliain English na Náisiún Aontaithe, gheall ballstáit an AE 0.7% dá n-ollteacht isteach náisiúnta English (OTN) a chaitheamh ar an bhforbraíocht faoi 2015. Anuraidh níor éirigh leo ach  0.38% a bhaint amach, in ainneoin gur shroich siad an sprioc eatramhach 0.39% in 2006.

Cabhróidh plé bunaithe ar na pleananna leis na ballstáit chun teacht ar chomhsheasamh roimh dhá mhór-chomhdháil idirnáisiúnta a thionólfar níos déanaí i mbliana:  an fóram ardleibhéil faoi éifeachtacht na cabhrach English in Accra i Meán Fómhair agus comhdháil Doha faoi mhaoiniú na forbartha English i mí na Nollag.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links