Navigatsioonitee

Arengumaadele antud lubaduste täitmine - 09/04/2008

Vaene Kolumbia pere – kaks kõhna vanemat nelja lapsega

EL kutsub liikmesriike üles suurendama oma arenguabi mahtu ja tõhusust.

Solidaarsus arengumaadega on üks ELi põhiväärtustest. Eelmisel aastal andis EL arenguabi 8,6 miljardi euro väärtuses. Kuigi EL on võtnud juhtohjad arenguabi suurendamiseks, andis ta Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni English väitel 2007. aastal 1,7 miljardi euro võrra vähem abi kui 2006. aastal.

Arengumaad tuleb kaasata globaalprobleemide, nagu kliimamuutus, pandeemiad, rändevood ning rahu ja julgeolekut ohustavad tegurid, lahendamisse, kuid nad ei saa anda oma panust ilma meiepoolse abita. Seetõttu kutsub EL oma liikmesriike üles:

  • suurendama 2010. aastaks ühiselt antavat arenguabi 0,56%ni ja 2015. aastaks 0,7%ni oma rahvamajanduse kogutulust. Selle saavutamiseks peavad ELi liikmesriigid eraldama märkimisväärsel hulgal uusi rahalisi vahendeid.
  • parandama abi tõhusust ning kohapealset mõju.
  • kujundama ELi poliitikat, mis soodustaks arengut, keskendudes eelkõige biokütustele, teadusuuringutele ja nn ajude äravoolu probleemile, mille tagajärjel lahkuvad kvalifitseeritud inimesed arengumaadest, et töötada välismaal.

§ andma kaubandusabi – kuni aastani 2010 kaubanduse edendamiseks ettenähtud 2 miljardit eurot peaksid liikmesriigid suunama arengut soodustavatesse projektidesse.

ÜRO seatud aastatuhande arengueesmärkide English raames andsid ELi liikmesriigid lubaduse eraldada 2015. aastaks 0,7% oma rahvamajanduse kogutulust English arenguabiks.  Kuigi 2006. aastal saavutati vahe-eesmärgiks seatud 0,39%, jäi eelmisel aastal laeks vaid 0,38%.

Kavadel põhinev arutelu aitab liikmesriikidel võtta vastu ühise seisukoha enne kahte olulist rahvusvahelist konverentsi hiljem käesoleval aastal: kõrgetasemeline abi tõhusust käsitlev foorum English septembris Accras ja arengu rahastamise konverents English detsembris Dohas. 

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad