Διαδρομή πλοήγησης

Ήρθε η ώρα οι υποσχέσεις να γίνουν πράξη - 09/04/2008

Φτωχή οικογένεια της Κολομβίας – αδύνατοι γονείς και τέσσερα παιδιά σε αγρό

Η ΕΕ ζητά από τα μέλη της να αυξήσουν τον όγκο και την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας.

Πιστή στην θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία για αλληλεγγύη με τις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΕ διέθεσε πέρσι 8,6 δις ευρώ για αναπτυξιακή βοήθεια. Τη στιγμή όμως που η ΕΕ πρωτοστατεί παγκοσμίως στις προσπάθειες για αύξηση της βοήθειας, το ποσό που διέθεσε η ίδια για το σκοπό αυτό το 2007 ήταν στην πράξη κατά 1,7 δις ευρώ μικρότερο από εκείνο που είχε διαθέσει το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τoν Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης English.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συμμετάσχουν κι αυτές στην προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων όπως, η αλλαγή του κλίματος, οι πανδημίες, η μετανάστευση και οι απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειας, χρειάζονται όμως βοήθεια γι’ αυτό. Συνεπώς, η ΕΕ ζητά από τα κράτη μέλη της:

  • να συνεισφέρουν από κοινού το 0,56% του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος το 2010, και το 0,7% το 2015. Για να ανταποκριθούν σε τέτοια δέσμευση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν σημαντικά ποσά από νέους πόρους·
  • να εξακολουθήσουν να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·
  • να χαράξουν μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα ευνοεί την ανάπτυξη, θα εστιάζει ιδιαίτερα στα βιοκαύσιμα, στην έρευνα και στο πρόβλημα της "διαρροής εγκεφάλων", δηλαδή της μαζικής φυγής επιστημόνων από τις αναπτυσσόμενες χώρες για να εργαστούν στο εξωτερικό.

§ να χορηγούν βοήθεια υπέρ του εμπορίου· τα 2 δις ευρώ που πρόκειται να διαθέσουν οι χώρες της ΕΕ για το εμπόριο μέχρι το 2010 θα πρέπει να αφορούν έργα που βοηθούν την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο των στόχων της χιλιετίας English του ΟΗΕ, οι χώρες της ΕΕ υποσχέθηκαν να διαθέσουν μέχρι το 2015 το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους English (ΑΕΕ) για αναπτυξιακή βοήθεια. Αν και κατόρθωσαν να επιτύχουν τον ενδιάμεσο στόχο του 0,39% το 2006, πέρσι διέθεσαν μόνο το 0,38%.

Μετά από συζητήσεις για τον σχεδιασμό, τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να καταλήξουν σε κοινή θέση, πριν από δύο σημαντικές διεθνείς διασκέψεις που θα διενεργηθούν αργότερα εντός του τρέχοντος έτους: το φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας Englishστην Άκρα, τον Σεπτέμβριο, και τη Διεθνή Διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Ντόχα English, τον Δεκέμβριο.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι