Навигационна пътека

Спазване на обещанията към развиващите се страни - 09/04/2008

Бедно колумбийско семейство – двама слаби родители и четири деца в поле с бараки

ЕС подтиква членовете си към увеличаване на размера и ефективността на техните помощи за развитие.

Солидарността към развиващите се страни е една от основните ценности на ЕС – миналата година той похарчи 8,6 млрд. евро за помощи за развитие. Въпреки че дава пример на света в решимостта си за увеличаване на помощите, през 2007 г. ЕС е изразходвал с 1,7 млрд. евро по-малко от предходната година според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие English.

Развиващите се страни трябва да участват в борбата със световни предизвикателства като изменението на климата, пандемиите, миграцията и заплахите за мира и сигурността, но те не могат да сторят това без помощта на развитите страни. Ето защо ЕС подтиква своите страни членки:

  • да предоставят заедно 0,56 % от техния брутен национален доход през 2010 г. и да достигнат 0,7 % през 2015 г. За да изпълнят този ангажимент, държавите от ЕС трябва да осигурят значителни суми „свежи пари“.
  • да продължават да подобряват ефективността на помощите и въздействието им по места.
  • да разработят политика на ЕС, благоприятстваща развитието и съсредоточена върху биогоривата, научните изследвания и проблема с „изтичането на мозъци“ – напускащите собствените си страни квалифицирани хора, отиващи да работят в чужбина.

§ подпомагат търговията. Двата милиарда евро, които страните от ЕС ще похарчат за търговия до 2010 г. трябва да бъдат насочени към проекти, подпомагащи развитието.

Като част от целите на хилядолетието за развитие English на ООН страните от ЕС обещаха да отделят 0,7 % of своя брутен национален доход English (БНД) за помощи за развитие до 2015 г. Но миналата година те достигнаха едва 0,38 %, въпреки че покриха междинната цел от 0,39 % за 2006 г.

Дискусиите ще помогнат на страните членки да достигна обща позиция в навечерието на две големи международни конференции тази година: форумът на високо равнище за ефективността на помощите English в Акра през септември и конференцията „Финансиране за развитие English“ в Доха през декември.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки