Ścieżka nawigacji

Pomoc na rzecz rozwoju – liczą się czyny, nie słowa! - 09/04/2008

Zdjęcie ubogiej kolumbijskiej rodziny – wychudzeni rodzice z czwórką dzieci przed zniszczoną chatką stojącą w polu

UE wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wielkości i skuteczności pomocy na rzecz rozwoju.

Solidarność z krajami rozwijającymi się jest jedną z podstawowych wartości UE, która w zeszłym roku przeznaczyła 8,6 mld euro na pomoc na rzecz rozwoju. Choć Unia jest głównym darczyńcą w skali światowej, ze sprawozdania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju English wynika, że środki, jakie przeznaczyła na pomoc na rzecz rozwoju w 2007 r. zmniejszyły się o 1,7 mld w porównaniu z rokiem poprzednim.

  • Kraje rozwijające potrzebują pomocy, aby, wraz z UE, stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu, pandemie, migracja, zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa. Zatem Unia wzywa państwa członkowskie, aby:
  • w 2010 r. wspólnie przeznaczyły 0,56 proc. swego dochodu narodowego brutto na pomoc krajom rozwijającym się, i żeby kwota ta wzrosła do 0,7 proc. w 2015 r. Aby wywiązać się z tego zobowiązania, kraje UE będą musiały wygospodarować nowe, znaczne fundusze,
  • stale zwiększały skuteczność pomocy oraz jej oddziaływanie „w terenie”,
  • realizowana polityka sprzyjała rozwojowi i koncentrowała się w szczególności na bipaliwach, badaniach naukowych i problemie drenażu mózgów, czyli ucieczce młodych wykształconych ludzi z krajów rozwijających się do pracy za granicą,
  • wspierały handel: 2 mld euro, które kraje UE mają przeznaczyć do 2010 r. na pomoc na rzecz wymiany handlowej, powinny wesprzeć projekty, które sprzyjają rozwojowi.

W ramach Englishespañolfrançais ONZ kraje UE zobowiązały się, że na pomoc na rzecz rozwoju przeznaczą do 2015 r. 0,7 proc. dochodu narodowego brutto English (DNB). Choć w 2006 r. udało się osiągnąć cel przejściowy w wysokości 0,39 proc., w zeszłym roku na pomoc przeznaczono jedynie 0,38 proc. DNB.

Dyskusje prowadzone w oparciu o komunikat Komisji mają stanowić podstawę do wypracowania wspólnego stanowiska UE przed dwoma ważnymi konferencjami międzynarodowymi zaplanowanymi na drugą połowę bieżącego roku: forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy English, które odbędzie się w Akrze we wrześniu, oraz dauhańska konferencja w sprawie finansowania rozwoju English, która odbędzie się w grudniu.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki