Sökväg

Goda resultat för grannskapspolitiken - 03/04/2008

Två nordafrikanska män staplar vattenmeloner.

Enklare handel, gemensam forskning, frihet att resa, säkrare energileveranser – det är några av de konkreta fördelarna med den europeiska grannskapspolitiken.

Den här veckan lägger EU fram en utvärdering av hur den europeiska grannskapspolitiken har utvecklats under det gångna året. Det har gjorts framsteg på en rad områden, och nu EU vill fördjupa samarbetet med framför allt Israel, Moldavien, Ukraina och Marocko.

Rapporterna visar att framgångarna beror på sakkunskapen hos experter i EU och de enskilda ländernas engagemang. ”Vi arbetar tillsammans med våra partnerför att föra dem närmare EU”, förklarar utrikeskommissionär Benita Ferrero-Waldner. ”Varje land utformar själv sina förbindelser med oss”, tillägger hon.

Här följer några exempel på framgångsrika samarbetsområden sedan slutet av 2006:

  • Handel – det ska skapas ett frihandelsområde med Ukraina.
  • Migration – Moldavien har valts ut som platsen för det första gemensamma EU-centrumet för visumansökningar.
  • Brottsbekämpning – Det har genomförts kurser för domare, jurister och poliser från Medelhavsländerna, och 1 000 personer har redan deltagit.
  • Energi – Flera olje- och gasledningar är under uppförande för att koppla samman EU med grannländerna och göra energileveranserna säkrare.
  • Miljö – 44 projekt för att göra Medelhavet renare har fått grönt ljus.

Grannskapspolitiken lanserades 2004 för att främja goda förbindelser mellan EU, de nya medlemsländerna och grannländerna. I linje med EU:s säkerhetsstrategi English är målet att skapa välstånd, stabilitet och säkerhet för alla parter. Under 2007 öronmärkte EU 1,65 miljarder euro till stöd för länder som omfattas av grannskapspolitiken – 3 euro för varje invånare i EU.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar