Navigācijas ceļš

Kaimiņattiecību politikas veiksmes stāsts - 03/04/2008

Divi Ziemeļāfrikas tirgoņi krauj piramīdās arbūzus

Tirdzniecības atvieglojumi, kopēja pētniecība un jauninājumi, brīva pārvietošanās un drošāka energoapgāde — tādas ir Eiropas kaimiņattiecību politikas praktiskās priekšrocības.

Šonedēļ ES, izvērtējusi Eiropas kaimiņattiecību politikas attīstību, pauž gandarījumu par dažādās jomās gūtajiem panākumiem un vēlas intensīvāk sadarboties ar Izraēlu, Moldovu, Ukrainu un Maroku.

Kā minēts ziņojumos , par politikas veiksmīgo īstenošanu var pateikties ES ekspertu ieguldījumam un attiecīgo valstu labajai gribai. „Mēs cieši sadarbojamies ar mūsu partneriem, laituvinātu viņus Eiropas Savienībai,” paskaidroja ārējo attiecību komisāre Benita Ferrero‑Valdnere. „Šo attiecību veidošana noris ar katru valsti atsevišķi,” viņa piebilda.

Daži sadarbības piemēri kopš 2006. gada beigām:

  • uzņēmējdarbībā — izveidota brīvās tirdzniecības zona ar Ukrainu;
  • migrācijā — Moldovā atvērts pirmais apvienotais centrs, kur var pieprasīt vīzu ceļošanai pa ES valstīm;
  • noziedzības apkarošanā — mācību shēmas tiesnešiem, advokātiem un policijas darbiniekiem Vidusjūras reģiona valstīs (šobrīd šīs mācības apmeklējuši jau 1000 cilvēki);
  • enerģētikā — tiek būvēti vairāki naftas un gāzes vadi, lai savienotu ES ar kaimiņvalstīm un gādātu par drošāku energoapgādi;
  • vides jomā — apstiprināti 44 projekti Vidusjūras attīrīšanai.

Kaimiņattiecību politiku ieviesa 2004. gadā, lai veicinātu labu attiecību veidošanos starp ES, tās jaunajām dalībvalstīm un kaimiņvalstīm. Šī politika, kas atbilst ES drošības stratēģijai English, gādā par visu iesaistīto pušu labklājību, stabilitāti un drošību. 2007. gadā ES atvēlēja vēl 1,65 miljardus eiro, lai atbalstītu valstis, uz kurām attiecas kaimiņattiecību politika. Tas nozīmē 3 eiro no katra ES pilsoņa.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites