Navigatsioonitee

ELi naabruspoliitikat saadab edu - 03/04/2008

Kaks Põhja-Aafrika kaupmeest kuhjavad arbuuse

Lihtsam kaubavahetus, teadus- ja innovatsioonialane koostöö, vaba liikumine, suurem energia varustuskindlus – selline on Euroopa naabruspoliitikast tulenev praktiline kasu.

EL andis sellel nädalal hinnangu Euroopa naabruspoliitika arengule ja tervitas eri valdkondades tehtud edusamme ning otsustas tihendada koostööd Iisraeli, Moldova, Ukraina ja Marokoga.

Eduaruannetest selgub, et poliitika edu põhineb ELi ekspertide asjatundlikul panusel ja asjaomaste riikide pühendumusel. „Teeme oma naabritega tihedat koostööd, ettuua nad Euroopa Liidule lähemale,” selgitas välissuhete volinik Benita Ferrero-Waldner. „Iga riik kujundab oma suhted meiega ise,” lisas ta.

Mõned koostöönäited alates 2006. aastast:

  • ettevõtlus – vabakaubanduspiirkond Ukrainaga
  • ränne – esimene ELi ühine viisataotluskeskus Moldovas
  • kuritegevusevastane võitlus – kohtunike, juristide ja politseinike koolitusprogrammid Vahemeremaades, milles on osalenud juba 1000 isikut.
  • energeetika – väljatöötamisel mitu õli- ja gaasijuhet, et luua ELi ühendus naaberriikidega ning suurendada varustuskindlust
  • keskkond – heaks kiidetud 44 projekti Vahemere puhastamiseks.

Naabruspoliitika käivitati 2004. aastal, et edendada häid suhteid laienenud ELi ja tema naaberriikide vahel. Kooskõlas ELi julgeolekustrateegiaga English on naabruspoliitika eesmärgiks suurendada kõigi osapoolte heaolu, stabiilsust ja turvalisust.  2007. aastal eraldas EL 1,65 miljardit eurot lisavahendeid naabruspoliitikas osalevate riikide toetuseks, s.o 3 eurot iga ELi kodaniku kohta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad