Sökväg

EU ger livsmedelsstöd till miljoner - 04/03/2008

En grupp afrikanska flyktingar

Omkring 18,7 miljoner människor som hör till de mest utsatta i världen förväntas få hjälp till följd av EU:s senaste beslut om livsmedelsbistånd.

Kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd Englishfrançais har just avsatt rekordbeloppet 160 miljoner euro för att hjälpa människor som lider allvarlig brist på mat i Afrika, Asien, Kaukasus och Mellanöstern.

”Utsatta människor i många av världens fattigaste länder drabbas allt oftare av naturkatastrofer, konflikter och ekonomiska kriser som snabbt kan leda till att de går hungriga. EU:s uppgift är att se till att de får livsmedelsbistånd och att livsmedelsproduktionen återupptas” säger Louis Michel, kommissionär med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd Englishfrançais .

Livsmedelsbiståndet kommer att inriktas på de områden där behovet är störst. Hittills har man fastställt 17 prioriterade regioner. Bland dem märks Burundi, Kenya, Afghanistan, Nepal, Colombia, Sudan, Tchad, Somalia, Västbanken och Gazaremsan. Biståndet innebär

  • att man distribuerar livsmedel till utsatta människor efter en naturkatastrof, epidemi eller väpnad konflikt,
  • att man bidrar till att täcka människor näringsbehov i krissituationer, med särskild inriktning på barn under fem år och deras mödrar,
  • att man återuppbygger försörjningsmöjligheterna på landsbygden med hjälp av ett program med ”mat för arbete”,
  • att man återställer den grundläggande försörjningen för sårbara befolkningsgrupper som återvänder hem eller slår sig ner på en ny plats efter en krissituation.

Merparten av projekten kommer att genomföras genom FN:s livsmedelsprogram. I arbetet för näringstillförsel och kortsiktig livsmedelsförsörjning kommer EU också att arbeta tillsamman med Röda korset och andra icke-statliga organisationer.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar