Navigatsioonitee

ELi toiduabi miljonitele - 04/03/2008

Aafrika põgenikud

ELi viimasest toiduabiotsusest saavad hinnanguliselt kasu 18,7 miljonit kõige rohkem abi vajavat inimest maailmas.

Euroopa komisjoni humanitaarabiamet Englishfrançais on otsustanud eraldada rekordilised 160 miljonit eurot toiduabiks, et aidata kõige suurema puuduse käes kannatavaid inimesi Aafrikas, Aasias, Kaukaasias ja Lähis-Idas.

„Abivajavaid inimesi paljudes maailma vaeseimates riikides ohustavad üha enam loodusõnnetused, konfliktid ja majanduslik surve, mis võivad viia kiiresti olukorrani, kus inimestel ei ole enam midagi süüa.  Euroopa Liidul on oluline roll neile toiduabi andmisel ja toiduainete tootmise taastamisel,” selgitas arengu ja humanitaarabi volinik Englishfrançais Louis Michel. 

Toiduabi andmisel keskendutakse piirkondadele, kus seda kõige enam vajatakse. Praeguseks on kindlaks määratud 17 prioriteetset piirkonda, sealhulgas Burundi, Kenya, Nepal, Afganistan, Colombia, Sudaan, Tšaad, Somaalia, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor. Abi hõlmab:

  • toiduabi jagamist loodusõnnetuse, epideemia või relvastatud konflikti tõttu hättasattunud inimestele;
  • haavatavate rühmade, eriti alla viie aastaste laste ja nende emade toitumisalase olukorra parandamist kriisiolukordades;
  • maarahvastiku elatusvahendite taastamist programmi „töö toidu eest” vahendusel;
  • kriisijärgselt koju tagasi pöörduvate või ümberasuvate inimeste põhiliste elatusvahendite taastamist. 

Enamik projekte rakendatakse ÜRO maailma toiduabi programmi raames. Muude toitumist ja lühiajalist toiduainetega varustatust käsitlevate meetmete rakendamisel teeb EL koostööd Punase Risti ja muude valitsusväliste organisatsioonidega.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad