Sti

Fødevarehjælp fra EU skal mætte millioner - 04/03/2008

Afrikanske flygtninge

Omkring 18,7 millioner af de mest sårbare mennesker i verden forventes at nyde godt af EU’s seneste tildeling af fødevarehjælp.

Kommissionens afdeling for humanitær nødhjælp Englishfrançais har netop øremærket et rekordstort beløb på 160 mio. euro til fødevarehjælp til mennesker, der er ramt af alvorlig fødevaremangel – i Afrika, Asien, Kaukasus og Mellemøsten.

"Sårbare grupper i mange af verdens fattigste lande bliver i stigende grad ramt af naturkatastrofer, konflikter og økonomiske kriser, som hurtigt kan føre til hungersnød. EU har en vigtig rolle at spille ved at sørge for fødevarehjælp og for at få gang i fødevareproduktionen igen", forklarer EU's kommissær for udvikling og humanitær nødhjælp Englishfrançais , Louis Michel.

Fødevarehjælpen vil især blive givet der, hvor behovet er størst. Hidtil har man udpeget 17 indsatsområder. Det drejer sig blandt andet om Burundi, Kenya, Nepal, Afghanistan, Colombia, Sudan, Tchad, Somalia, Vestbredden og Gaza. Hjælpen omfatter:

  • uddeling af fødevarer til nødlidende efter naturkatastrofer, epidemier og væbnede konflikter
  • hjælp til at forbedre ernæringstilstanden blandt sårbare grupper i krisesituationer – især børn under fem år og deres mødre
  • genetablering af eksistensmulighederne i landsamfund gennem et "mad for arbejde"-program
  • genetablering af et basalt udkomme for sårbare personer, der vender hjem eller slår sig ned et andet sted efter en krise.

De fleste projekter vil blive gennemført som led i FN's verdensfødevareprogram. I forbindelse med sine andre aktiviteter inden for ernæring og kortsigtet fødevaresikkerhed arbejder EU sammen med Røde Kors og andre ikke-statslige organisationer.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links