Sökväg

Italien tar över ordförandeskapet i EU - 04/07/2014

Italienska ordförandeskapets logotyp © EU

Tillväxt och jobb, ökade rättigheter för EU-medborgarna och en starkare ställning för EU internationellt är Italiens prioriteringar när landet tar över ordförandeklubban i EU.

Det italienska ordförandeskapet sammanfaller med det nya Europaparlamentets första sex månader. Italien har tillsammans med sina efterträdare som ordförandeland, Lettland och Luxemburg, utarbetat ett arbetsprogram Englishfrançaisitaliano för ministerrådets kommande 18 månader.

Tillväxt och jobb

Italien vill uppmuntra strukturreformer och innovation i EU-länderna. Målet är att främja en ”industriell renässans” för att bekämpa arbetslösheten och öka konkurrenskraften. Fokus ligger på småföretagen och energi- och klimatpolitiken fram till 2030.

Italien vill också främja investeringar i sektorer som är viktiga för våra barns framtid, t.ex. miljöskydd, infrastruktur och digitala tjänster.

Hållbar utveckling är en annan central fråga som tas upp på världsutställningen i Milano 2015 Englishfrançaisitaliano där temat är ”Föda planeten, energi för livet”.

EU närmare invånarna

Som svar på det växande EU-missnöjet vill Italien minska byråkratin och öka öppenheten, ansvarigheten och digitaliseringen för att förbättra samarbetet mellan EU-institutionerna.

Italien vill också att EU spelar en aktivare roll i migrations- och asylpolitiken och skyddet av de grundläggande rättigheterna. Däremot anser Italien att EU kan minska sitt engagemang på områden som sköts bättre nationellt, regionalt eller lokalt.

EU på den internationella arenan

Det italienska ordförandeskapet anser att EU:s utrikespolitik behöver breddas för att kunna hantera regionala och globala utmaningar. Insatserna ska framförallt inriktas på EU:s grannregioner – särskilt Medelhavsområdet.

Övergången till demokrati i Nordafrika och fredsprocessen i Mellanöstern kräver fortsatt stöd och Italien kommer också att satsa på nya associationsavtal med Georgien, Moldavien och Ukraina.

Handelsförhandlingar står också på dagordningen. Italien hoppas på framsteg i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar med USA.

Italienska ordförandeskapet Englishfrançaisitaliano

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar