Sökväg

Enklare och billigare att följa EU-lagstiftningen - 19/06/2014

Illustration som visar olika yrkesgrupper © EU

Kommissionen har utvärderat arbetet med att minska byråkrati och krångel och planerar att ytterligare förenkla EU-lagstiftningen.

Kommissionen inledde sitt program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit) i december 2012. Målet är att EU-reglerna ska bli enklare att följa och ge bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och jobb med ett minimum av byråkrati och krångel.

Refitprogrammet ska nu utökas för att öka nyttan för näringslivet och allmänheten. EU-lagstiftningen ska inriktas på de frågor där EU bäst kan lösa problemen. Man ska också kartlägga onödigt betungande krav, motstridiga regler och ineffektiva åtgärder och föreslå förenklingar.

Vad har gjorts?

I den första årliga resultattavlan pdf - 586 KB [586 KB] English (en) kan man se vad som hänt sedan kommissionen i oktober 2013 lade fram sin första agenda för att minska regelbördan.

De flesta förenklingsförslagen har sedan dess antagits eller ska antas i år. Dessutom har 53 framlagda lagförslag dragits tillbaka och en rad gällande regler ska avskaffas inom kort. Det pågår också utvärderingar inom nya problemområden.

Det har redan lagts fram viktiga förslag för företagen, till exempel om en standardiserad momsdeklaration och om det europeiska småmålsförfarandet.

Mer att göra

Att se till att EU-lagstiftningen är ändamålsenlig är ett ständigt pågående arbete. Kommissionen har granskat den senaste genomgången av EU-reglerna och samrått med berörda parter. Det krävs en rad nya insatser, till exempel

  • enklare EU-regler för id- och resehandlingar
  • ett nytt system för företagsstatistik
  • enklare viseringskrav för medborgare från länder utanför EU
  • en webbportal om moms i EU.

Det finns också planer på att avskaffa lagstiftning om energimärkning, fraktsatser, miljörapportering och vissa jordbruksregler.

Ett gemensamt projekt

Kommissionen vill att alla EU-institutioner redan under lagstiftningsprocessen tänker på vilka effekter olika alternativ kan få.

Eftersom ungefär en tredjedel av allt administrativt arbete beror på ländernas egna bestämmelser för att genomföra EU-regler bör även länderna tänka på att använda de enklare alternativ som finns i EU-rätten.

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka ländernas genomförande och resultattavlan för nästa år kommer att innehålla en bedömning av hur det gått.

Pressmeddelande – Refit – Kommissionen gör EU-lagstiftningen lättare, enklare och billigare

Vanliga frågor – Refit: aktuellt läge och framtiden English

Smart lagstiftning

Minskad regelbörda

EU-lagstiftningen blir enklare och mer tillväxtvänlig

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar