Navigačný riadok

Komisia zjednodušuje právne predpisy EÚ a znižuje náklady spojené s ich uplatňovaním - 19/06/2014

Ilustrácia znázorňujúca snahu Komisie o zjednodušenie legislatívy pomocou postavičiek © EÚ

Komisia hodnotí pokrok na ceste k odstráneniu byrokracie a oznamuje nové plány na zjednodušenie pravidiel EÚ, čím chce podporiť rast a zamestnanosť.

Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti Komisie (REFIT) sa začal v decembri 2012. Jeho cieľom je zjednodušiť regulačný rámec EÚ a vytvoriť tak čo najlepšie podmienky pre rast a zamestnanosť s minimálnou administratívnou záťažou.

Aby sa maximalizovali prínosy pre podniky a občanov, program REFIT sa teraz rozširuje tak, že sa právne predpisy EÚ zameriavajú na záležitosti, ktoré je najvhodnejšie riešiť na úrovni EÚ. V rámci programu sa takisto hodnotí zaťaženie, nezrovnalosti či neúčinné opatrenia a určujú sa nápravné opatrenia.

Správa o pokroku

V prvej ročnej hodnotiacej tabuľke pdf - 586 KB [586 KB] English (en) sa uvádza pokrok dosiahnutý od októbra 2013, kedy Komisia uverejnila svoj ambiciózny program na zníženie regulačného zaťaženia.

Odvtedy sa podarilo prijať väčšinu návrhov na zjednodušenie a zníženie záťaže alebo sú v štádiu, keď je možné očakávať ich prijatie tento rok. Okrem toho bolo stiahnutých približne 53 návrhov, prebieha postup zrušenia existujúcich pravidiel a začali práce v oblastiach, ktoré si vyžadujú hodnotenie.

Najvýznamnejšie návrhy pre podnikateľov – napr. zavedenie jednotného daňového priznania k DPH a zlepšenie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu – už boli predložené.

Budúce ciele

Zabezpečenie vhodnosti právnych predpisov EÚ si vyžaduje neustále úsilie. Po preskúmaní posledného hodnotenia právnych predpisov EÚ a vypočutí zainteresovaných subjektov Komisia identifikovala niekoľko nových oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia. Ide napríklad o:

  • jednoduchšie pravidlá EÚ o dokladoch totožnosti a cestovných dokladoch,
  • nový systém podnikovej štatistiky,
  • jednoduchšie pravidlá o vízových požiadavkách pre občanov krajín mimo EÚ,
  • webový portál EÚ venovaný DPH.

Existujú takisto plány na zrušenie právnych predpisov o označovaní energetickej účinnosti, cien a podmienok v oblasti dopravy či podávaní správ v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a životného prostredia.

Spoločné úsilie

Komisia vyzvala všetky inštitúcie EÚ, aby si regulačnú vhodnosť stanovili za prioritu s cieľom hodnotiť dosah politických možností počas legislatívneho procesu.

Nakoľko približne jedna tretina administratívnej záťaže vyplýva z vnútroštátnych vykonávacích opatrení, aj členským štátom je adresovaná výzva, aby využili možnosti zjednodušenia, ktoré sú k dispozícii podľa právnych predpisov EÚ.

Komisia bude naďalej monitorovať vykonávanie zo strany členských štátov a svoje hodnotenie pokroku poskytne v hodnotiacej tabuľke v roku 2015.

Tlačová správa – Komisia zjednodušuje právne predpisy EÚ a znižuje náklady spojené s ich uplatňovaním françaisEnglishNederlandsportuguêsDeutschsvenskaitalianosuomidanskpolski

Najčastejšie otázky – REFIT: aktuálny stav a výhľad English

Inteligentná regulácia

Zníženie regulačnej záťaže

Na podporu hospodárskeho rastu: jednoduchšie a efektívnejšie právne predpisy, ktorých dodržiavanie nie je drahé

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy