Navigācijas ceļš

Komisija rūpēsies par vieglākiem, vienkāršākiem un lētāk īstenojamiem ES tiesību aktiem - 19/06/2014

Ilustrācija, kurā attēloti dažādu profesiju cilvēki © ES

Komisija novērtē, kas panākts, samazinot birokrātiju, un paziņo par jauniem plāniem, kā vienkāršot ES noteikumus, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību.

2012. gada decembrī tika ieviesta Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programma (saīsināti no angļu valodas — REFIT). Tās mērķis ir vienkāršot ES tiesisko regulējumu, lai radītu pēc iespējas labākus apstākļus izaugsmei un nodarbinātībai un administratīvo slogu samazinātu līdz minimumam.

Programma REFIT tagad paplašina darbību, lai sniegtu maksimālu labumu uzņēmumiem un iedzīvotājiem, ES tiesību aktu izstrādē koncentrējoties uz tiem jautājumiem, kurus vislabāk risināt ES līmenī. Tā arī cenšas apzināt šķēršļus, neatbilstības un neefektīvus tiesību aktus un ierosina, kā vērst par labu šīs problēmas.

Progresa ziņojums

Pirmā gada progresa ziņojumā pdf - 586 KB [586 KB] English (en) ir izvērtēts, kādi panākumi gūti kopš 2013. gada oktobra, kad Komisija publicēja vērienīgu plānu, kā samazināt regulatīvo slogu.

Pa to laiku ir pieņemta lielākā daļa priekšlikumu par vienkāršošanu un sloga samazināšanu — vai arī tos pieņems vēl šogad. Turklāt tika atsaukti 53 priekšlikumi, kas jau bija pieņemšanas stadijā, ir paredzēts atcelt dažādus pašreizējos noteikumus, un ir sācies darbs vairākās jomās, kuras jāizvērtē.

Uzņēmumiem nozīmīgākie priekšlikumi — piemēram, ieviest PVN standartdeklarāciju un uzlabot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām — jau ir iesniegti izskatīšanai.

Turpmāk veicamais darbs

Rūpes par to, lai ES tiesību akti būtu piemēroti savam mērķim, nekur nezudīs. Komisija iepazinās ar pēdējo ES noteikumu pārbaužu rezultātiem un konstatēja, ka vairākās jomās paveras darbības lauks. Piemēram:

  • būtu jāvienkāršo ES noteikumi par personu apliecinošiem un ceļošanai derīgiem dokumentiem,
  • ir vajadzīga jauna uzņēmējdarbības statistikas sistēma,
  • jāvienkāršo vīzu noteikumi ārpussavienības valstu pilsoņiem,
  • jāizveido ES interneta portāls par PVN.

Ir plānots arī atcelt tiesību aktus par energomarķējumu, pārvadājumu likmēm un nosacījumiem, kopējo lauksaimniecības politiku un vides datu ziņošanu.

Kopīga apņemšanās

Komisija vēlas, lai visas ES iestādes tiesību aktu normatīvo atbilstību atzītu par prioritāti. Tad politikas risinājumu ietekme tiktu izvērtēta visā likumdošanas procesā.

Tiek lēsts, ka trešdaļā gadījumu administratīvo slogu rada valstu īstenošanas pasākumi. Tāpēc ES dalībvalstu valdībām ieteikts izmantot vienkāršošanas iespējas, ko piedāvā ES tiesību akti.

Komisija turpinās uzraudzīt, kā dalībvalstīm sokas ar īstenošanu, un 2015. gada progresa ziņojumā ietvers novērtējumu par paveikto.

Paziņojums presei “Komisija rūpēsies par vieglākiem, vienkāršākiem un lētāk īstenojamiem ES tiesību aktiem” françaisEnglishNederlandsportuguêsDeutschsvenskaitalianosuomidanskpolski

Bieži jautājumi par REFIT: pašreizējā situācija un perspektīvas English

Lietpratīgs regulējums

Regulatīvā sloga samazināšana

Vienkāršojam likumdošanu, lai stimulētu izaugsmi

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites