Cosán nascleanúna

Tá an Coimisiún ag déanamh dhlí an AE níos éadroime, níos simplí agus ag laghdú a chostais - 19/06/2014

Maisiú a léiríonn daoine a bhfuil poist éagsúla acu © AE

Tá measúnú déanta ag an gCoimisiún ar an dul chun cinn i dtaobh laghdú an rómhaorlathais agus tá pleananna nua á bhfógairt aige chun rialacha an AE a shimpliú le borradh a chur faoi fhás agus faoi fhostaíocht.

Lainseáladh Clár an Choimisiúin um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) i mí na Nollag 2012. Tá sé mar aidhm aige creat rialála an AE a shimpliú, na dálaí is fearr is féidir a chruthú le haghaidh fáis agus fostaíochta agus a laghad ualaigh riaracháin is féidir a bheith ann.

Tá an clár REFIT English (en) á shíneadh leis na buntáistí do ghnólachtaí agus do shaoránaigh a mhéadú trí reachtaíocht an AE a dhíriú ar shaincheisteanna ar fearr déileáil leo ar leibhéal an AE. Cuid den chlár freisin an reachtaíocht a scagadh le hualach riaracháin, neamhréir agus bearta neamhéifeachtacha a aimsiú agus bearta ceartaitheacha a mholadh.

Tuarascáil ar dhul chun cinn

Léirítear sa chéad scórchlár bliantúil pdf - 584 KB [584 KB] English (en) an dul chun cinn atá déanta ó Dheireadh Fómhair 2013 nuair a d'fhoilsigh an Coimisiún a chlár oibre uaillmhianach le hualach riaracháin a laghdú.

Tá formhór na moltaí maidir le simpliú nó laghdú ualaigh riaracháin glactha ó shin nó tá siad le glacadh i mbliana. Thairis sin, tarraingíodh siar thart ar 53 togra a bhí ar na bacáin, tá rialacha atá i bhfeidhm cheana á n-aisghairm agus tá ceann curtha ar an obair i réimsí ina dteastaíonn meastóireacht.

Tá na moltaí is tábhachtaí ó thaobh gnólachtaí de – amhail dearbhú caighdeánach CBL a thabhairt isteach agus an nós imeacht Eorpach um éilimh bheaga a fheabhsú – curtha ar aghaidh cheana féin.

An obair atá romhainn

Is cúram gan deireadh é reachtaíocht an AE a choinneáil oiriúnach dá feidhm. Tar éis dó an scagadh is déanaí ar rialacha an AE a scrúdú agus éisteacht le páirtithe leasmhara, tá roinnt réimsí nua sainaitheanta ag an gCoimisiún ar gá aghaidh a thabhairt orthu. Mar shampla:

  • rialacha AE níos simplí maidir le doiciméid aitheantais agus taistil
  • córas nua do staitisticí gnó
  • rialacha níos simplí maidir le ceanglais víosa ar dhaoine nach saoránaigh den AE iad
  • tairseach gréasáin CBL don AE.

Tá pleananna ann freisin aisghairm a dhéanamh ar reachtaíocht i ndáil le lipéadú fuinnimh, rátaí agus coinníollacha iompair, an comhbheartas talmhaíochta agus tuairisciú comhshaoil.

Fiontar comhpháirteach

Is mian leis an gCoimisiún go dtabharfaidh institiúidí uile an AE tús áite don oiriúnacht rialála sa dóigh go ndéanfar an tionchar atá ag roghanna beartais a mheas feadh an phróisis reachtaigh.

Toisc go meastar gur bearta náisiúnta cur chun feidhme is cúis leis an tríú cuid den ualach riaracháin, iarrtar ar rialtais an AE freisin leas a bhaint as na deiseanna simpliúcháin atá le fáil i ndlí an AE.

Leanfaidh an Coimisiún d'fhaireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na mBallstát, agus beidh measúnú ar an dul chun cinn ina thaobh mar chuid de scórchlár 2015.

Preaseisiúint – Tá an Coimisiún ag déanamh dhlí an AE níos éadroime, níos simplí agus ag laghdú a chostais françaisEnglishNederlandsportuguêsDeutschsvenskaitalianosuomidanskpolski

Ceisteanna Coitianta – REFIT: cúrsaí anois agus amach anseo English

Rialáil chliste

Ualaí rialála a laghdú

Oiriúnach d'fhás: dlí an AE a dhéanamh níos simplí, níos éadroime agus níos neamhchostasaí

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links