Navigointipolku

Komissio keventää EU-lainsäädäntöä - 19/06/2014

Piirroskuva ihmisistä eri työtehtävissä © EU

Komissio aikoo laajentaa järkevän sääntelyn ohjelmaansa. Kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi se esittää uusia toimia, joilla yksinkertaistetaan EU:n säädöksiä.

Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta edistävä komission ohjelma (REFIT) käynnistettiin joulukuussa 2012. Ohjelman tavoitteena on keventää EU:n lainsäädäntöä ja sen aiheuttamaa hallinnollista rasitusta ja luoda näin mahdollisimman hyvät olosuhteet kasvulle ja työllisyydelle.

Järkevän sääntelyn REFIT-ohjelmaa aiotaan nyt laajentaa, jotta se hyödyttäisi kansalaisia ja yrityksiä mahdollisimman paljon. EU:n lainsäädännössä halutaan keskittyä kysymyksiin, jotka soveltuvat parhaiten käsiteltäviksi EU-tasolla. Komissio aikoo myös kartoittaa hallinnollista rasitusta lisääviä, epäjohdonmukaisia ja tehottomia säädöksiä ja esittää korjauksia.

Tähänastiset toimet

REFIT-ohjelman ensimmäisessä tulostaulussa pdf - 586 KB [586 KB] English (en) kuvataan, miten sääntelyrasitus on keventynyt siitä lähtien, kun komissio julkaisi ensimmäisen suunnitelmansa toimista lokakuussa 2013.

Suurin osa EU-lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja rasituksen keventämiseen tähtäävistä lakiehdotuksista on jo annettu tai ne on määrä antaa kuluvana vuonna. Komissio on myös peruuttanut 53 käsiteltävänä ollutta ehdotusta. Se valmistelee joidenkin voimassa olevien EU:n säädösten kumoamista ja on aloittanut lainsäädännön toimivuusarvioinnit eri aloilla.

Yritysten kannalta tärkeimmät ehdotukset on jo esitetty. Ne koskevat mm. standardoitua alv-ilmoitusta ja eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä.

Uudet toimet

EU:n lainsäädännön tarkoituksenmukaisuus edellyttää jatkuvaa työtä. EU-sääntöjen tuoreen kartoituksen ja sidosryhmien kuulemisen perusteella komissio onkin määrittänyt useita uusia aloja, joilla tarvitaan toimenpiteitä. Näihin kuuluvat mm. seuraavat:

  • henkilö- ja matkustusasiakirjoja koskeva EU:n lainsäädäntö
  • järjestelmä yritystilastoja varten
  • muita kuin EU-kansalaisia koskevat viisumivaatimukset
  • EU:n alv-verkkoportaali.

Komissio aikoo valmistella joidenkin säädösten kumoamista seuraavilla aloilla: energiamerkinnät, kuljetusmaksut ja -ehdot, yhteinen maatalouspolitiikka ja ympäristöalan raportointi.

Sääntelyn parantaminen on yhteinen tavoite

Komissio haluaa, että kaikki EU-toimielimet kiinnittävät huomiota sääntelyn toimivuuteen. Näin varmistetaan, että suunniteltujen toimien vaikutuksia arvioidaan lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa.

Arvioiden mukaan yksi kolmasosa EU:n lainsäädäntöön liittyvästä hallinnollisesta rasituksesta aiheutuu kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä. EU-maiden viranomaisten olisikin käytettävä EU:n lainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia toimien yksinkertaistamiseen.

Komissio valvoo, miten jäsenmaat toteuttavat REFIT-ohjelman toimia. Seuraava tilannekatsaus esitetään tulostaulussa vuonna 2015.

Lehdistötiedote: REFIT-ohjelman avulla komissio keventää ja yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää siitä aiheutuvia kuluja

Usein kysyttyä – REFIT-ohjelman tilannekatsaus ja uudet toimet English

Järkevä sääntely

Sääntelyrasituksen keventäminen

Komissio jatkaa EU-lainsäädännön keventämistä

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä