Cesta

Komise chce, aby bylo právo EU jednodušší, srozumitelnější a méně nákladné - 19/06/2014

Kreslené postavičky lidí představující různá povolání © EU

Komise posoudila dosažený pokrok při snižování byrokratické zátěže a oznámila nový plán na zjednodušení předpisů EU, které by mělo podpořit hospodářský růst a vytváření pracovních míst.

V prosinci 2012 zahájila Evropská komise Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), jehož cílem je zjednodušit právní rámec EU a vytvořit co nejlepší podmínky pro hospodářský růst a zaměstnanost s minimální administrativní zátěží.

Program REFIT se nyní rozšiřuje, aby se maximalizovaly výhody pro podniky a občany. Tvorba právních předpisů EU se bude zaměřovat především na otázky, jež lze nejlépe řešit na úrovni EU. Program se rovněž soustředí na vyhledávání zbytečné byrokratické zátěže, nesrovnalostí a neúčinných opatření a zajišťuje nápravu.

Zpráva o pokroku

První výroční zpráva pdf - 586 KB [586 KB] English (en) sleduje pokrok, kterého Komise dosáhla od zveřejnění svého ambiciózního programu na snižování regulační zátěže v říjnu 2013.

Většina návrhů na zjednodušení a snížení administrativní zátěže již byla přijata nebo k jejich přijetí dojde letos. Kromě toho bylo staženo asi 53 návrhů v legislativním procesu, pracuje se na zrušení některých stávajících pravidel a začalo se s hodnocením příslušných oblastí.

Nejdůležitější návrhy pro podniky – jako je zavedení standardního formuláře přiznání DPH a zlepšení evropského řízení o drobných nárocích – již byly předloženy.

Co nás ještě čeká

Zajišťovat, aby právní předpisy EU sloužily danému účelu, bude třeba neustále. Poté, co Komise posoudila nejnovější přezkum předpisů EU a vyslechla si názory zainteresovaných subjektů, stanovila několik nových oblastí, na které je třeba se soustředit. Sem patří:

  • jednodušší pravidla EU týkající se dokladů totožnosti a cestovních dokladů
  • nový systém pro statistiku podniků
  • jednodušší pravidla vízové povinnosti pro občany ze zemí mimo EU
  • celoevropský internetový portál o DPH.

Existují také plány na zrušení právních předpisů týkajících se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, přepravní sazby a podmínek, společné zemědělské politiky a podávání zpráv o životním prostředí.

Společné úsilí

Komise chce, aby všechny orgány EU braly ohled na účelnost a účinnost právních předpisů a posuzovaly dopad své politiky během celého legislativního procesu.

Jelikož přibližně jedna třetina administrativní zátěže vyplývá z opatření na vnitrostátní úrovni, vyzývá Komise rovněž členské státy, aby v rámci práva EU využívaly možnost zjednodušení předpisů.

Komise bude i nadále sledovat provádění předpisů v členských státech a posouzení dosaženého pokroku zahrne do hodnotící zprávy v roce 2015.

Tisková zpráva françaisEnglishNederlandsportuguêsDeutschsvenskaitalianosuomidanskpolski

Časté otázky – REFIT: současný stav a výhled English

Inteligentní regulace

Snížení regulační zátěže

Podpora hospodářského růstu: jednodušší, srozumitelnější a méně nákladné předpisy EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy