Navigācijas ceļš

Vienota, atvērta un stiprāka Eiropa — Eiropas Komisijas sasniegumi 2010.–2014. gadā - 25/04/2014

Pašreizējās Eiropas Komisijas kolēģijas locekļi

Ko Eiropas Komisija ir paveikusi tavā labā pēdējo piecu gadu laikā? Šodien Eiropas Komisija ir publicējusi īsu pārskatu par svarīgāko, kas paveikts, pēdējos piecos gados gādājot par iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Eiropā.

Šodien internetā publicētā brošūrā priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu izklāsta pašreizējās Komisijas komisāru kolēģijas galvenos sasniegumus un katrs Komisārs min trīs konkrētus piemērus, kas apliecina pievienoto vērtību, ko radījusi Eiropas Komisijas darbība viņa vai viņas pārzinātajā darbības jomā.

Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu paziņoja:

“Šajā pārmaiņu laikā vairs nebija iespējams turpināt darbu tāpat kā senāk. Piecus gadus ilgajā posmā pirms šīs komisāru kolēģijas darba sākuma visvairāk spēku tika veltīts konstitucionāliem jautājumiem, kuri tika oficiāli atrisināti, noslēdzot Lisabonas līgumu. Savukārt šim kolēģijas sastāvam atvēlētie pieci gadi pagāja finanšu un valsts parāda krīzes apstākļos. Ļoti lepojos, ka, sastopoties ar šādām grūtībām, esam saglabājuši Eiropas vienotību un atvērtību un padarījuši to stiprāku nākotnei.

Vārdu “vienota” lietoju, jo mums izdevās Eiropu noturēt kopā un pat paplašināt par spīti spaidīgajiem apstākļiem, kādos nonāca dalībvalstis. Vārdu “atvērta” saku, jo ar saviem starptautiskajiem partneriem G20 ietvaros sadarbojāmies, lai rastu globāla mēroga risinājumu un turpinājām veicināt tirdzniecību gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē kā vienu no veidiem, kā nodrošināt izaugsmi, un turpinājām pildīt savas saistības pret jaunattīstības valstīm. “Stiprāka” saku tāpēc, ka pašlaik visā Eiropā tiek īstenotas ekonomikas reformas un mūsu ekonomikas pārvaldība ir uzlabojusies, jo īpaši — eirozonā. Tāpēc Eiropas valstu ekonomika nu ir gatavāka globalizācijai.

Konteksts

Pašreizējā Eiropas Komisijas kolēģija, kurā ir 28 komisāri, sāka darbu 2010. gada 10. februārī. Tās pilnvaras ir spēkā līdz 2014. gada 31. oktobrim.

Gūtie sasniegumi DeutschEnglishfrançais

Komisāru kolēģija 2010.–2014. gadā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites