Cosán nascleanúna

Eoraip Aontaithe, Oscailte agus Níos Láidre – An Coimisiún Eorpach '2010–2014: Mórbhearta a cuireadh i gcrích' - 25/04/2014

Coimisinéirí Eorpacha an ama i láthair

Céard atá déanta ag an gCoimisiún Eorpach ar do shon sna cúig bliana seo a chuaigh thart? D'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach inniu gearrchuntas ar na príomh-mhórbhearta atá curtha i gcrích aige do shaoránaigh agus do ghnólachtaí na hEorpa le cúig bliana anuas.

I leabhrán atáthar a fhoilsiú ar líne inniu, tá gearrchuntas tugtha ag an Uachtarán Barroso ar na príomh-mhórbhearta atá déanta ag an gCoimisiún atá ann faoi láthair agus tá trí chinn de shamplaí praiticiúla luaite ag gach Coimisinéir a léiríonn an dul chun cinn atá déanta ag an gCoimisiún Eorpach sa réimse atá faoina chúram.

Seo an méid a bhí le rá ag an Uachtarán Barroso:

"In aimsir sin an tsíorathraithe, níorbh fhéidir leanúint de na gnáthnósanna. Más ceisteanna bunreachtúla a bhí ina gcnámh spairne sna cúig bliana sular cuireadh tús leis an gCoimisiún seo agus a socraíodh go foirmeálta le teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, is é an baol a bhain agus a bhaineann leis an ngéarchéim airgeadais agus fiachais cheannasaigh a bhí ag déanamh tinnis dúinn sna cúig bliana seo a chuaigh thart. I bhfianaise na ndúshlán seo, is mór an t‑ábhar bróid againn nár lagaíomar aontacht ná oscailteacht na hEorpa ach gur neartaíomar an Eoraip do na blianta amach romhainn.

Táimid 'aontaithe' mar gur éirigh linn an Eoraip a choinneáil le chéile agus í a mhéadú fiú in ainneoin an bhrú a bhí ar ár dtíortha; Táimid 'oscailte' mar gur oibríomar i gcomhar lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta tríd an G20 chun freagairt dhomhanda a cheapadh, mar gur chuireamar an trádáil chun cinn laistigh den Aontas Eorpach agus timpeall an domhain chun borradh a chur faoin bhfás, agus mar gur choinníomar na gealltanais a thugamar do thíortha i mbéal forbartha; Táimid 'níos láidre' mar go bhfuil na hathchóirithe eacnamaíocha a bhfuil gá leo á gcur i bhfeidhm ar fud na hEorpa agus tá ár rialachas eacnamaíoch neartaithe, go háirithe i limistéar an euro, chun geilleagair na hEorpa a chur in oiriúint níos fearr don domhandú."

Cúlra

An Coimisiún Eorpach atá ann faoi láthair agus ina bhfuil 28 Coimisinéir, insealbhaíodh é an 10 Feabhra 2010. Rachaidh a shainordú in éag an 31 Deireadh Fómhair 2014.

Mórbhearta a cuireadh i gcrích DeutschEnglishfrançais

Na Coimisinéirí Eorpacha 2010–2014

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links