Navigatsioonitee

Ühtne, avatud ja tugevam Euroopa – Euroopa Komisjoni saavutused 2010–2014 - 25/04/2014

Praeguse Euroopa Komisjoni liikmed

Mida on Euroopa Komisjon viimase viie aasta jooksul teie heaks teinud? Euroopa Komisjon avaldas täna ülevaate mõnedest peamistest saavutustest, millest kodanikud ja ettevõtjad kogu Euroopas viimase viie aasta jooksul kasu on saanud.

Täna Internetis avaldatud brošüüris toob president Barroso esile praeguse komisjoni peamised saavutused ning iga volinik esitab kolm konkreetset näidet Euroopa Komisjoni saavutustest oma vastutusalas.

Komisjoni president Barroso ütles:

„Selliste muutuste ajal ei olnud enam võimalik vanaviisi jätkata. Kui eelmise komisjoni viiel ametiaastal andsid tooni põhiseaduslikud küsimused, mis vormiliselt lahendati Lissaboni lepingu vastuvõtmisega, siis praeguse komisjoni viite aastat on kujundanud finants- ja riigivõlakriisi oht. Olles seisnud vastamisi selliste väljakutsetega, võime tunda äärmist uhkust, et oleme hoidnud Euroopa ühtse ja avatuna ning oleme ta muutnud varasemast tugevamaks.

Euroopa ühtsus tähendab, et oleme suutnud hoida Euroopat koos ja seda isegi laiendanud, vaatamata survele, mis liikmesriikidele on osaks saanud. Euroopa avatust näitab G20 foorumil koos rahvusvaheliste partneritega tehtud töö üleilmse tegevuse määratlemisel, aga ka majanduskasvu ergutamise nimel toimunud kaubandussuhete edendamine Euroopa Liidus ja mujal maailmas ning arenevate riikide ees võetud kohustustest kinnipidamine. Euroopa on muutunud tugevamaks, sest vajalikke majandusreforme viiakse ellu kõikjal Euroopas ning majanduse juhtimist on tugevdatud eelkõige euroalal, et muuta see üleilmastumise suhtes vastupidavamaks.”

Taustteave

28 volinikust koosnev Euroopa Komisjon astus ametisse 10. veebruaril 2010. Selle volitused kehtivad 31. oktoobrini 2014.

Saavutused DeutschEnglishfrançais

Euroopa Komisjoni volinikud 2010–2014

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad