Sti

Et forenet, åbent og stærkere Europa – Europa-Kommissionens resultater 2010-2014 - 25/04/2014

Medlemmer af det nuværende team af EU-kommissærer

Hvad har Europa-Kommissionen gjort for dig i de sidste fem år? I dag offentliggjorde Kommissionen et øjebliksbillede af nogle af de vigtigste resultater, den har opnået for borgere og virksomheder i hele Europa i de seneste fem år.

I en onlinebrochure, der blev offentliggjort i dag, skitserer kommissionsformand José Manuel Barroso de vigtigste resultater under den nuværende embedsperiode, og hver kommissær giver tre konkrete eksempler på den merværdi, Kommissionen har skabt inden for hendes eller hans ansvarsområde.

Kommissionsformand Barroso udtaler:

"Vi kunne ikke bare fortsætte som før, når tiderne skifter. De 5 år, før denne Kommission tiltrådte, var præget af forfatningsmæssige spørgsmål, der blev formelt afgjort med indførelsen af Lissabontraktaten. De seneste 5 år er blevet formet af truslen fra henholdsvis finanskrisen og statsgældskrisen. På baggrund af disse udfordringer kan vi alle være yderst stolte over, at vi har bevaret et forenet og åbent Europa og styrket det for fremtiden.

"Forenet", fordi vi formåede ikke bare at holde Europa sammen, men endog at udvide det på trods af det pres, vore lande har været under. "Åbent", fordi vi sammen med vores partnere i G20 søgte en global løsning. Vi vedblev at styrke samhandelen både i EU og med resten af verden som et middel til at skabe vækst, og vi gav ikke køb på vores engagement i udviklingslandene. "Stærkere", fordi de nødvendige økonomiske reformer nu er ved at blive gennemført i hele Europa, og vores økonomiske styring er blevet styrket, især i euroområdet, så de europæiske økonomier bedre kan klare sig i globaliseringen."

Baggrund

Den nuværende Kommission bestående af 28 kommissærer tiltrådte den 10. februar 2010. Dens embedsperiode løber indtil den 31. oktober 2014.

Resultater DeutschEnglishfrançais

EU-kommissærer 2010-2014

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links