Navigačný riadok

Vyjadrite svoj názor vo voľbách do Európskeho parlamentu - 01/04/2014

Pohľad na budovu Európskeho parlamentu v Štrasburgu z lode, na ktorej veje vlajka EÚ © EÚ

Cieľom celoeurópskych diskusií, ako aj navrhovania kandidátov politických strán na predsedu Komisie je intenzívnejšie zapojenie občanov a väčší priestor na vyjadrenie ich názorov pri formovaní budúceho smerovania Európskej únie. 

V dňoch 22. – 25. mája prebehnú voľby do nového Európskeho parlamentu, ktorého poslanci budú občanov zastupovať počas nasledujúcich 5 rokov. Po prvýkrát budú zvolené politické strany navrhovať svojich kandidátov na funkciu predsedu Komisie.

Zapojenie voličov

Podľa Lisabonskej zmluvy budú vlády krajín EÚ pri návrhu nového predsedu Komisie zohľadňovať výsledky európskych volieb. Tohto predsedu musí následne zvoliť Európsky parlament.

Tento prístup nielenže zlepší demokratickú legitimitu európskych inštitúcií, ale aj posilní hlas občanov pri rozhodovaní v otázke budúceho smerovania EÚ.

Uchádzači sa v predvolebnom období, podobne ako pri vnútroštátnych voľbách, aktívne snažia získať podporu. Cieľom je podnietiť občanov, aby sa lepšie informovali o záležitostiach EÚ a viac sa zapájali do politického procesu.

Dať priestor občanom

Za posledných 18 mesiacov Komisia usporiadala vyše 50 dialógov s občanmi v celej Európe s cieľom obnoviť dôveru v európske a vnútroštátne inštitúcie, informovať ľudí o tom, čo EÚ robí a pomôcť im uvedomiť si, že ich hlas je počuť.

Na týchto diskusiách sa zúčastnilo viac ako 16 000 občanov, pričom ďalších 105 000 tak urobilo prostredníctvom internetu. Na diskusiách sa zúčastnili európski, vnútroštátni a miestni politici. Reakcie a stanoviská verejnosti pomôžu usmerniť plán Komisie pre budúcu reformu EÚ.

Ďalšie kroky

Komisia uverejnila svoju druhú správu o občianstve EÚ , aby tak odpovedala na otázky a návrhy občanov, ktoré odzneli v týchto diskusiách. V nej predstavuje 12 nových konkrétnych opatrení, ktorými reaguje na obavy verejnosti, ako sú odstránenie prekážok pre pracovníkov a študentov či zníženie administratívnej záťaže.

Niektoré výzvy Komisie stále neboli splnené vrátane požiadaviek, aby sa voľby konali v celej Európe v jediný deň a aby politické strany na hlasovacích lístkoch uviedli svoju príslušnosť k jednotlivým európskym politickým stranám. Táto požiadavka si bude vyžadovať zmeny volebných pravidiel v niektorých členských krajinách, v ktorých zobrazovanie názvu a loga európskych politických strán nie je povolené.

Tlačová správa – Voľby do Európskeho parlamentu – zvýšenie účasti 

Tlačová správa – Diskusia o budúcnosti Európy 

Základné informácie – demokratickejšie voľby do Európskeho parlamentu English 

Európske voľby 2014 

Ako pracuje Európsky parlament

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy