Navigatsioonitee

Euroopa Parlamendi valimised – tee oma hääl kuuldavaks - 01/04/2014

Euroopa Parlamendi hoone Strasbourgis nähtuna Euroopa lipu all sõitvalt laevalt © EU

Kandidaatide ülesseadmise ja kogu ELis toimuvate aruteludega püütakse suurendada kodanike osalust ning nende võimalusi rääkida kaasa Euroopa Liidu tuleviku teemal. 

22.–25. maini on ELi kodanikel võimalus valida uus Euroopa Parlamendi koosseis, kes neid järgmisel viiel aastal esindab. Esimest korda nimetavad valitud erakonnad oma kandidaadid komisjoni presidendi ametikohale.

Valijate kaasamine

Lissaboni lepingu kohaselt peavad ELi riikide valitsused nüüd komisjoni presidendi kandidaadi esitamisel võtma arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Nimetatud kandidaat peab seejärel saama Euroopa Parlamendi heakskiidu.

Lisaks Euroopa institutsioonide demokraatliku õiguspärasuse tugevdamisele antakse sellega kodanikele suurem sõnaõigus ELi tuleviku üle otsustamisel.

Sarnaselt siseriiklike valimistega on kandidaatidel praegu käsil valimiskampaaniad. Loodetakse, et see aitab suurendada inimeste teadlikkust ELi asjadest ning kaasata neid enam poliitilisse protsessi.

Üldsuse hääl kuuldavaks

Viimase 18 kuu jooksul on komisjon korraldanud Euroopas üle 50 dialoogi kodanikega , et taastada usaldus Euroopa ja riiklike institutsioonide vastu, teavitada inimesi ELi tegevusest ning kinnitada, et nende hääl on oluline.

Dialoogidest võttis osa üle 16 000 kodaniku kohapeal ning veel 105 000 interneti vahendusel. Aruteludes osalesid Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikud ning üldsuselt saadud tagaside aitab komisjonil koostada kava ELi edasiseks reformimiseks.

Järgmised sammud

Kodanikega toimunud dialoogide käigus esitatud küsimustele ja ettepanekutele vastamiseks avaldas komisjon oma teise aruande ELi kodakondsuse kohta . Selles tuuakse välja 12 uut meedet selliste enim muret tekitavate küsimuste lahendamiseks, nagu töötajate ja õppurite liikuvust takistavate tõkete kõrvaldamine ning bürokraatia vähendamine.

Mõned probleemid on siiski veel jäänud. Veel ei ole laialdaselt arvesse võetud komisjoni üleskutset hääletada kõikjal Euroopas ühel ja samal päeval ning poliitilistele parteidele suunatud soovitust näidata hääletamisel, millisesse Euroopa tasandi erakonda nad kuuluvad. Viimane eeldab mõnes liikmesriigis valimiskorra muutmist, kuna seal on Euroopa poliitiliste parteide nimede ja logode kujutamine hääletussedelitel keelatud.

Pressiteade: Euroopa Parlamendi valimised – osaluse suurendamine 

Pressiteade: Arutelu Euroopa tuleviku üle 

Teabeleht – demokraatlikumad Euroopa Parlamendi valimised English 

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimised 

Kuidas Euroopa Parlament töötab?

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad