Sti

Valg til Europa-Parlamentet – kom til orde - 01/04/2014

Europa-Parlamentets bygning i Strasbourg set fra en båd, der fører EU-flaget © EU

Indstillinger fra politiske partier og debatter over hele EU skal øge valgdeltagelsen og give borgerne større indflydelse på fremtidens EU. 

Fra den 22. til den 25. maj går EU's borgere til valgurnerne for at vælge det nye Europa-Parlament, som skal repræsentere dem i de kommende fem år. Og for første gang skal de valgte politiske partier udpege kandidater til posten som formand for Kommissionen.

I øjenhøjde med vælgerne

Ifølge Lissabontraktaten skal EU-landenes regeringer nu tage hensyn til resultatet af EP-valget, når de foreslår en ny formand for Kommissionen. Derefter skal formanden vælges af Europa-Parlamentet.

Denne strategi vil ikke kun gøre EU's institutioner mere demokratiske, men også give borgerne større indflydelse på EU’s fremtidige retning.

Kandidater arbejder nu aktivt på at samle støtte i tiden op til valget – ligesom når der er valg i EU-landene. Det vil forhåbentlig øge borgernes interesse for, hvad der sker i EU og få dem mere med i den politiske proces.

Borgernes stemme

I det sidste halvandet år har Kommissionen holdt over 50 dialoger med borgerne rundt omkring i Europa. Formålet er at genskabe tilliden til de europæiske og nationale institutioner, fortælle folk om, hvad EU laver, og gøre dem opmærksom på, at deres stemme tæller.

Over 16 000 borgere mødte op til debatterne, og 105 000 deltog online. Der deltog både europæiske, nationale og lokale politikere i dialogerne – og de reaktioner og input, som borgerne kom med, vil danne udgangspunkt for Kommissionens plan for en fremtidig reform af EU.

Næste skridt

For at besvare de spørgsmål og forslag, der kom frem i borgerdialogerne, har Kommissionen offentliggjort sin anden rapport om EU-borgerskab , som indeholder 12 nye konkrete udspil på borgernes ønsker, f.eks. at fjerne hindringerne for arbejdstagere og studerende og samtidig mindske bureaukratiet.

Der er stadig udfordringer, herunder Kommissionens opfordring om, at der skal stemmes på samme dag, og at de politiske partier skal vise deres europæiske partitilhørsforhold ved valget. Det sidstnævnte initiativ vil kræve ændringer af valgreglerne i nogle lande, hvor det ikke er tilladt at vise navne og logoer på europæiske politiske partier.

Pressemeddelelse – valget til Europa-Parlamentet – øget deltagelse 

Pressemeddelelse – debat om Europas fremtid 

Faktablad – mere demokratiske valg til Europa-Parlamentet English 

EP-valg 2014 

Sådan fungerer Europa-Parlamentet

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links