Navigatsioonitee

Ühinege Euroopa tulevikku käsitleva aruteluga 27. märtsil - 24/03/2014

Noor naine tõstab oma käe, et võtta sõna kodanike dialoogi üritusel

27. märtsil saab Brüsselis ELi kutsel kokku rohkem kui 150 ELi kodanikku, et arutada Euroopa tuleviku üle. Arutelus osalemiseks postitage oma küsimused ning kommentaarid Facebooki ja Twitteri vahendusel, kasutades teemaviidet #EUdeb8.

Arutelu juhindub alates 2012. aasta septembrist kõigis ELi liikmesriikides Euroopa Komisjoni volinikega peetud aruteludest. Nendes osales üle 15 000 inimese ning need on võimaldanud kodanikel avaldada oma seisukohti seoses Euroopa tulevase majandusliku ja poliitilise arenguga enne maikuus toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

3 osalejat igast volinikega toimunud arutelust võtavad osa ka 27. märtsil Brüsselis korraldatavatest aruteludest. Teemadeks on muu hulgas:

  • kodanike õigused;
  • kriisist väljumine;
  • kliimamuutused;
  • tarbijatele muret tekitavad küsimused, mis mõjutavad inimeste igapäevaelu.

Lõplik arutelu toimub kõigi osalejate ning Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso osavõtul kell 17.00−18.00 Eesti aja järgi. Te saate üritust jälgida reaalajas toimuva voogülekande kaudu ning ühineda aruteluga sotsiaalmeedia vahendusel.

Dialoogid kodanikega

Euroopa kodanike aasta 2013 eesmärk oli tutvustada inimestele nende õigusi ELi kodanikena. Üle kogu Euroopa peeti dialooge, mis andsid ELi kodanikele võimaluse avaldada oma tulevikuga seotud lootusi ja püüdlusi ning seisukohti selle kohta, millise suuna peaks EL võtma. Neid dialooge on jätkuvalt korraldatud ka 2014. aastal.

Arutelude raames toimunud arvamusuuringutest selgus, et 51% küsitletutest arvas, et Euroopa peaks kriisist väljuma varasemast tugevamana, samal ajal kui 74% soovis tihedamat poliitilist liitu. 88% küsitletutest pooldas selliste arutelude korraldamist ka edaspidi.

Kodanike avaldatud seisukohad aitavad kaasa ELi tulevase reformimise kavandamisele. Valimiste aastal on eriti oluline, et kodanikel oleks arutelus otsene sõnaõigus.

Pressiteade − Arutelu Euroopa tuleviku üle

Arutelu Euroopa tuleviku üle

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu - voogülekanne reaalajas

Euroopa Komisjon Twitteris − @EU_Commission

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad