Navigatsioonitee

Kodanike aktiivsem osalemine Euroopa Parlamendi valimistel - 10/01/2014

Osa Euroopa Parlamendi hoonest.

Maikuus toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel valivad 28 ELi liikmesriigi kodanikud poliitikud, kes neid järgmisel viiel aastal esindavad.

2009. aastal Euroopa Parlamendile antud uued olulised volitused peaksid muutma kevadel toimuvad valimised kodanike jaoks kõige huvipakkuvamateks alates 1979. aastast, mil toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised.

Jõudude vahekorra nihkumine Euroopa Parlamendi suunas tähendab seda, et vastvalitud parlamendiliikmete üks esimestest ülesannetest saab olema järgmise Euroopa Komisjoni presidendi valimine.

Lissaboni lepingus sätestatud uue süsteemiga nõutakse, et ELi riigi- ja valitsusjuhid esitaksid kandidaadi lähtuvalt valimistulemustest. See tähendab seda, et Euroopa Parlamendil on suurem mõju ka volinike valimisel.

Valijate kaasamine

Maikuistel valimistel on muutunud ka see, et esimest korda saavad fraktsioonid komisjoni presidendi ametikohale kandidaate esitada.

Vasaktsentristlik Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei on juba valinud praegu Euroopa Parlamendi presidendi ametikohal oleva ning Saksamaad esindava Martin Schulzi oma ametlikuks kandidaadiks.

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Euroopa Parlamendis teeb järgmisel kuul valiku Soomest pärit ELi voliniku Olli Rehni ning endise Belgia peaministri Guy Verhofstadti vahel.

Samal ajal on paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei ametliku kandidaadi kohale konkureerimas umbes pool tosinat kandidaati (sh 4 praegust ja endist peaministrit). Valik tehakse märtsis.

Rohelised valivad oma kandidaadi nelja inimese hulgast Interneti kaudu.

Võitlus valijate ükskõiksuse vastu

Loodetakse, et muutused aitavad äratada huvi valimiste vastu ning suurendada valimisaktiivsust, mis 2009. aastal oli ainult 43%.

Eelmisel aastal korraldatud avaliku arvamuse uuringust selgus, et 62% küsitletutest arvab, et fraktsioonide poolt esitatud kandidaadid komisjoni presidendi ametikohale ning kõikjal Euroopas ühel ja samal päeval toimuvad valimised suurendaksid valijate aktiivsust.

Uus süsteem tähendab seda, et Euroopa valijail on esimest korda otsene sõnaõigus Euroopa Komisjoni järgmise juhi ametisse määramisel. See peaks suurendama Euroopa Liidu demokraatlikku legitiimsust.

2014. aasta valimised

Kuidas Euroopa Parlament töötab?

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi valimised – rohkem kodanikke valima

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad