Sti

Styrkelse af valgdeltagelsen ved EU-valget - 10/01/2014

Del af Europa-Parlamentets bygning-

Det er et styrket Europa-Parlament, som vælgerne i alle 28 EU-lande skal vælge deres politiske repræsentanter til for de næste 5 år i maj.

De betydelige nye beføjelser, som Europa-Parlament fik i 2009, gør forårets valg til det mest spændende, siden det direkte valg af forsamlingen blev gennemført første gang i 1979.

Ændringen i styrkeforholdet til fordel for Europa-Parlamentet betyder, at en af de nyvalgte parlamentsmedlemmers første opgaver bliver at godkende den næste formand for Kommissionen.

Med det nye system, der er indført med Lissabontraktaten , skal EU's stats- og regeringschefer nominere en kandidat på baggrund af valgresultatet. Det betyder, at Europa-Parlamentet også får en større indflydelse på valget af kommissærer.

Styrkelse af vælgerinteressen

I den forbindelse er en anden ændring ved valget i maj, at de politiske grupper for første gang opstiller en kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen.

For centrum-venstre har De Europæiske Socialdemokraters Gruppe (PES) allerede valgt den tyske EU-parlamentariker og nuværende parlamentsformand Martin Schulz som deres officielle kandidat.

På den politiske midte vælger Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE) næste måned mellem den finske EU-kommissær Olli Rehn og den tidligere belgiske premierminister Guy Verhofstadt.

Samtidig er der mindst 6 kandidater – heriblandt 4 nuværende og tidligere premierministre – med i opløbet om at blive centrum-højres kandidat for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (PPE). Beslutningen forventes truffet i marts.

De Grønne vælger blandt 4 kandidater via en onlineafstemning.

Bekæmpelse af vælgerapati

Man håber, at ændringerne vil få flere til at interessere sig for valget, så tendensen til lav valgdeltagelse kan vendes. Blot 43 % af de stemmeberettigede deltog i valget i 2009.

I en opinionsundersøgelse fra sidste år mente 62 % af de adspurgte, at det ville øge valgdeltagelsen, hvis partierne stillede kandidater til posten som formand for Kommission, og valget fandt sted samme dag i hele Europa.

Det nye system betyder, at de europæiske vælgere for første gang har direkte indflydelse på udpegelsen af lederen af Kommissionen, og det bør øge EU's demokratiske legitimitet.

2014-valget

Sådan fungerer Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet

Valg til EU-Parlamentet – flere stemmer

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links