Navigatsioonitee

ELi eesistujaks saab Kreeka - 07/01/2014

Kreeka eesistumisperioodi logo

Majanduskasv, tööhõive ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine on Kreeka prioriteedid 1. jaanuaril alanud 6 kuu jooksul, mil ta on ELi eesistujariik.

Kreeka eesistumise ajal on peamised prioriteedid järgmised:

• noorte tööpuuduse vähendamine
• laenude kättesaadavuse parandamine väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks.

Muud Kreeka eesmärgid hõlmavad euroala majanduse juhtimise parandamist ja pangandusliidu järgmist etappi käsitlevate läbirääkimiste lõpuleviimist. Siinkohal on peamine eesmärk vältida hiljutise finantskriisi kordumist.

Samuti soovib Kreeka karmistada ebaseaduslikku rännet käsitlevaid ELi meetmeid ning muuta ELi merendusstrateegiat ja isikuandmete kaitse alaseid õigusakte. Aktuaalne on ka kokkuleppe saavutamine esimese põlvkonna biokütuste ja kildagaasi kasutamise alal.

Kreeka eesistumise ajaks on kavandatud oluline tippkohtumine Aafrika riikidega ning edusamme loodetakse teha Marokoga sõlmitava uue kalanduskokkuleppe osas.

Sisutihe kava

Kreeka saab ELi eesistujariigiks eriti kiirel ajal, sest enne Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu töö lõpetamist aprillis on vaja jõuda kokkuleppele veel paljudes erinevates küsimustes. Maikuus toimuvad kõigis 28s liikmesriigis Euroopa Parlamendi otsevalimised ning seejärel valitakse välja Euroopa Komisjoni uued liikmed.

Järgmise 6 kuu jooksul juhatab Kreeka sadu ametlikke ja mitteametlikke kohtumisi ning keerukaid läbirääkimisi. Samuti korraldab ta Ateenas 13 ministrite nõukogu kohtumist.

Viimastel kuudel on Kreeka teinud tihedat koostööd Leeduga, kes oli ELi eesistujariigiks 2013. aasta teisel poolel. 2014. aasta juulis annab Kreeka eesistujariigi teatepulga üle Itaaliale, et viimane saaks tervitada Euroopa Parlamendi ja komisjoni uusi liikmeid.

Kreeka eesistumisperiood DeutschελληνικάEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad