Navigatsioonitee

Nobeli rahupreemia ELile – aasta hiljem - 20/11/2013

Logo tekstiga „European Union – Recipient of the 2012 Nobel Peace Prize” @ EU

EL on kasutanud Nobeli rahupreemiat selleks, et aidata sõjapiirkondades olevatel lastel omandada haridust.

2012. aastal sai EL Nobeli rahupreemia rahu, leppimise, demokraatia ja inimõiguste edendamise eest Euroopas. EL otsustas preemiaraha pühendada lastele, kellele ei ole antud võimalust üles kasvada keskkonnas, kus valitseb rahu.

Maailmas umbes 75 miljonist sellisest lapsest, kes ei osale koolitöös, elavad pooled konfliktipiirkondades. Haridusele eraldatava humanitaarabi osa on siiski äärmiselt alarahastatud. Seetõttu otsustas EL toetada hädavajalikke haridusprojekte kogu maailmas.

EL enam kui kahekordistas preemiaraha (930 000 eurot), eraldades kokku 2 miljonit eurot. Selle tulemusena on praeguseks eelmisel aastal välja valitud nelja projekti raames kasu saanud üle 28 000 lapse.

ELi algatuse „Rahu lapsed” projektid

Projektid keskenduvad haridusalase abi andmisele ning neid teostatakse koos ELi tuntud humanitaarpartneritega: Iraagis koos organisatsiooniga ACTED, Pakistanis koos UNICEFiga, Colombias ja Ecuadoris koos UNHCRiga ning Etioopias ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis koos organisatsiooniga „Save the Children” ja Norra pagulasnõukoguga.

Iraagis toetatakse projektiga 5–15-aastaste Süüria põgenike osalemist juhendamise all läbi viidud taastus- ja huvitegevustes.

Umbes 500 000 eurot kasutati selleks, et rajada turvaline õpikeskkond, taastada olemasolevad klassiruumid ning jagada koolikotte, õpetajate töövahendeid ja huvitegevuse komplekte Somaalia, Sudaani ja Eritrea põgenikele Etioopias.

Järgmised sammud

Nobeli rahupreemia püsiva poliitilise pärandina ning haridusalase sihtotstarbelise vahendina konfliktipiirkondades jätkab EL asjaomase algatuse edendamist ka järgmistel aastatel.

2014. aastaks kahekordistas EL taas vahendite suurust ning eraldas käimasolevate ja uute projektide toetuseks täiendavad 4 miljonit eurot, millest saab kasu üle 80 000 sõjas kannatanud lapse.

Pressiteade: ELi algatus „Rahu lapsed”: Nobeli rahupreemia püsiv pärand, mis toetab tuhandeid lapsi maailmas English

Sõjast rahuni – Euroopa lugu pdf - 498 KB [498 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

ELi algatuse „Rahu lapsed” projektid Englishfrançais

ELi Nobeli rahupreemia

Nobeli rahupreemia ... eurooplastele

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad