Navigačný riadok

Pracovný program na rok 2014 – rast a pracovné miesta v strede záujmu - 29/10/2013

Európska vlajka pred budovou sídla Komisie Berlaymont © EÚ

Plány Komisie na rok 2014 sú zamerané na rast EÚ, zníženie nezamestnanosti a vytváranie tlaku na realizáciu legislatívnych návrhov.

Komisia na budúci rok predstaví približne 29 iniciatív, pričom väčšina z nich sa bude týkať preskúmania existujúcich pravidiel EÚ. Ďalšie sa zamerajú na modernizáciu v oblastiach ako pravidlá štátnej pomoci, priemyselná politika a dobudovanie jednotného trhu.

Hlavnou prioritou zostáva rast a zamestnanosť, pričom osobitná pozornosť sa venuje boju proti nezamestnanosti mladých ľudí a uľahčeniu prístupu k financiám. Medzi priority nadchádzajúceho roka patria:

  • dobudovanie bankovej únie a pokrok pri dosiahnutí skutočnej hospodárskej a menovej únie,
  • opatrenia na zvýšenie objemu investícií, podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia a boj proti nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom systému záruky pre mladých,
  • posilňovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom plne integrovaného jednotného trhu Deutsch (de) English (en) français (fr) , ktorý zahŕňa telekomunikácie, energetiku a dopravu, a podpora rozsiahleho zavádzania digitálnych služieb s cieľom modernizovať verejnú správu,
  • nástroj na prepojenie Európy – iniciatívy v oblastiach, ako napr. železnice, letiská, riadenie letovej prevádzky a prístavov poskytnú nové príležitosti a zvýšia konkurencieschopnosť,
  • ochrana občanov EÚ – posilnenie vnútroštátnej spolupráce a uplatňovanie pravidiel EÚ bude nevyhnutné v boji proti trestnej činnosti, korupcii, hrozbe terorizmu a na zabezpečenie dodržiavania základných práv,
  • riešenie globálnych výziev prostredníctvom spolupráce so susednými krajinami a strategickými partnermi a posilňovanie úlohy EÚ ako najväčšieho poskytovateľa rozvojovej pomoci.

Komisia predstaví nové právne predpisy týkajúce sa pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach, reformy Európskeho úradu pre boj proti podvodom, riadenia krízových situácií pre iné finančné inštitúcie ako banky a politiky EÚ v oblasti odpadového hospodárstva.

Prioritou prvých mesiacov roka 2014 bude dokončenie série existujúcich legislatívnych návrhov pred voľbami do Európskeho parlamentu. Komisia bude takisto spolupracovať s vládami členských štátov na praktickej realizácii niekoľkých nových pravidiel, ktoré už boli odsúhlasené na úrovni EÚ.

Pracovný program Komisie na rok 2014 pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy