Ścieżka nawigacji

Program prac na 2014 r. – priorytety to wzrost gospodarczy i zatrudnienie - 29/10/2013

Flaga europejska przed budynkiem Berlaymont – główną siedzibą Komisji Europejskiej © UE

Plany Komisji Europejskiej na 2014 r. obejmują pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie stopy zatrudnienia i dążenie do szybszego przyjęcia wniosków legislacyjnych, które oczekują w kolejce.

W przyszłym roku zostanie przedstawionych około 29 inicjatyw, z czego większość dotyczy przeglądu obowiązujących przepisów UE. Pozostałe inicjatywy będą obejmować wprowadzenie zmian w takich dziedzinach, jak zasady pomocy państwa, polityka przemysłowa czy dokończenie budowy jednolitego rynku.

Priorytety to nadal wzrost gospodarczy i zatrudnienie, a zwłaszcza walka z bezrobociem wśród młodzieży i ułatwienie dostępu do finansowania. Najważniejsze zadania na nadchodzący rok to:

  • ukończenie procesu tworzenia unii bankowej i podjęcie starań w kierunku zapewnienia rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej
  • przyjęcie środków sprzyjających wzrostowi inwestycji, promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego, a także walka z bezrobociem wśród młodzieży za pomocą programu gwarancji dla młodzieży
  • zwiększenie konkurencyjności dzięki w pełni zintegrowanemu jednolitemu rynkowi Deutsch (de) English (en) français (fr) obejmującemu sektory telekomunikacji, energii i transportu, a także promowanie powszechnej dostępności usług cyfrowych, która umożliwi modernizację administracji publicznej
  • wdrażanie instrumentu „Łącząc Europę” obejmującego inicjatywy w obszarach takich jak transport kolejowy i lotniczy, zarządzanie ruchem lotniczym i porty handlowe, co stworzy nowe możliwości i wpłynie na wzrost konkurencyjności
  • ochrona obywateli UE – wzmocnienie współpracy krajowej i egzekwowania przepisów UE to zasadnicze elementy walki z przestępczością i korupcją oraz przeciwdziałania terroryzmowi, są to również czynniki gwarantujące poszanowanie praw podstawowych
  • stawienie czoła globalnym wyzwaniom poprzez współpracę z krajami sąsiedzkimi i partnerami strategicznymi, a także umocnienie pozycji UE jako wiodącego dawcy pomocy rozwojowej.

Zostaną też przedstawione nowe przepisy prawne dotyczące przystąpienia UE do europejskiej konwencji praw człowieka, reformy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, zarządzania kryzysowego w instytucjach finansowych innych niż banki oraz unijnej polityki w zakresie gospodarowania odpadami.

Na początku 2014 r. priorytetem będzie sfinalizowanie szeregu oczekujących na zatwierdzenie wniosków jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Komisja będzie także współpracować z rządami krajowymi, aby zapewnić wprowadzenie w życie wielu nowych przepisów już przyjętych na szczeblu UE.

Program prac Komisji na rok 2014 pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki