Navigācijas ceļš

Nodarbinātība un izaugsme būs 2014. gada darba programmas centrā - 29/10/2013

Eiropas Savienības karogs Komisijas galvenās mītnes (Berlemona ēkas) priekšplānā © ES

Komisijas 2014. gada darba plānā galvenā uzmanība tiks pievērsta ES izaugsmei, nodarbinātībai un iesniegto priekšlikumu izskatīšanai un īstenošanai.

Nākamajā gadā tiks ierosinātas 29 iniciatīvas, kuru lielākā daļa būs saistīta ar pašreizējo ES noteikumu pārskatīšanu. Uzmanība tiks pievērsta arī valsts atbalsta noteikumu un rūpniecības politikas modernizēšanai un vienotā tirgus izveides pabeigšanai.

Galvenā prioritāte joprojām būs izaugsme un darbvietas, īpaši gādājot par jauniešu bezdarba apkarošanu un atvieglojot piekļuvi finansējumam. Dažas no nākamā gada svarīgākajām prioritātēm būs šādas:

  • pabeigt banku savienības izveidi un turpināt darbu, lai pilnveidotu ekonomikas un monetāro savienību;
  • veikt pasākumus, lai palielinātu ieguldījumus, sekmētu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu un novērstu jauniešu bezdarbu, īstenojot shēmu “Garantijas jauniešiem”;
  • paaugstināt konkurētspēju, izveidojot pilnībā integrētu vienoto tirgu Deutsch (de) English (en) français (fr) , kas aptvers telekomunikāciju, enerģētikas un transporta nozari, un veicināt digitālo pakalpojumu plašu izmantošanu valstu pārvaldes modernizācijā;
  • īstenot iniciatīvas, kas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā paredzētas attiecībā uz dzelzceļiem, lidostām, gaisa satiksmes pārvaldību un ostām, lai pavērtu jaunas iespējas un uzlabotu konkurētspēju;
  • aizsargāt ES iedzīvotājus, nostiprinot valstu sadarbību un ES noteikumu piemērošanu, kas sekmēs cīņu pret noziedzību, korupciju un terorisma draudiem, kā arī nodrošinās pamattiesību ievērošanu;
  • rast risinājumus globālām problēmām, sadarbojoties ar kaimiņvalstīm un stratēģiskajiem partneriem, un nostiprināt ES kā pasaulē lielākā attīstības palīdzības donora lomu šīs palīdzības sniegšanā.

Tiks iesniegti jauni tiesību aktu priekšlikumi par ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, par to, kā reformēt Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai, par krīzes pārvaldību finanšu iestādēs, kas nav bankas, un par atkritumu politiku Eiropas Savienībā.

2014. gada sākumā prioritāte būs līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām izskatīt un pieņemt vairākus jau iesniegtus priekšlikumus. Komisija arī sadarbosies ar valstu valdībām, lai sāktu īstenot jaunus noteikumus, par kuriem jau panākta vienošanās ES līmenī.

Komisijas 2014. gada darba programma pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites