Cosán nascleanúna

Clár oibre 2014 – Fás agus poist mar thosaíochtaí - 29/10/2013

Bratach na hEorpa os comhair cheanncheathrú an Choimisiúin – foirgneamh Berlaymont © AE

Beidh pleananna an Choimisiúin don bhliain 2014 dírithe ar fhás eacnamaíoch an AE, ar dhaoine a chur ar ais ag obair agus ar thograí atá ar feitheamh a chur chun feidhme.

Déanfar isteach is amach le 29 tionscnamh a thíolacadh an bhliain seo chugainn, agus is le hathbhreithniú ar rialacha AE atá ann cheana a bhaineann a bhformhór díobh sin. Díreoidh tionscnaimh eile ar réimsí áirithe a nuachóiriú, m.sh. rialacha maidir le státchabhair, an beartas tionsclaíochta agus an margadh aonair a thabhairt chun críche.

Fás agus poist na tosaíochtaí i gcónaí, mar sin féin, agus cuirfear béim faoi leith ar an iarracht teacht i dtír ar an dífhostaíocht i measc na n-óg agus an teacht a bhíonn ag fiontair ar airgeadas a éascú. Seo roinnt de na tosaíochtaí a bheidh ann an bhliain seo chugainn:

  • an t-aontas baincéireachta a thabhairt chun críche agus dul chun cinn a dhéanamh maidir le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta dáiríre a bhaint amach
  • bearta a chuirfidh leis an méid infheistíochta, a chuirfidh fostaíocht agus cuimsiú sóisialta chun cinn agus a thabharfaidh aghaidh ar an dífhostaíocht i measc na n-óg tríd an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg
  • borradh a chur faoin iomaíocht trí mhargadh aonair Deutsch (de) English (en) français (fr) a bheidh iomlán comhtháite ina gcuimseofar seirbhísí teileachumarsáide, fuinneamh agus iompar agus ina gcothófar seirbhísí digiteacha a úsáid go forleathan d'fhonn na húdaráis phoiblí a nuachóiriú
  • cónascadh na hEorpa – a bhuí le tionscnaimh i réimsí éagsúla, m.sh. iarnróid, aerfoirt, bainistiú aerthráchta agus calafoirt, beidh deiseanna úrnua ann agus cuirfear leis an gcumas iomaíochta
  • saoránaigh an AE a chosaint – beidh gá an comhar náisiúnta a threisiú agus rialacha an AE a chur i bhfeidhm chun tabhairt faoin gcoiriúlacht, faoin gcaimiléireacht, faoin sceimhlitheoireacht agus lena chinntiú go n-urramófar cearta bunúsacha
  • tabhairt faoi dhúshláin dhomhanda trí chomhar le tíortha comharsanacha agus le comhpháirtithe straitéiseacha, agus ról an AE mar phríomh-ranníocóir an domhain de chabhair forbraíochta a chur chun cinn

Déanfar rialacha nua dlíthiúla a fhógairt maidir le haontú an AE leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, athchóiriú oifig frithchalaoise an AE, bainistiú géarchéimeanna in institiúidí airgeadais seachas bainc, agus maidir le beartas dramhaíola an AE.

Go luath in 2014, is é an tosaíocht a bheidh ann sraith tograí atá ann cheana a thabhairt chun críche roimh thoghcháin Pharlaimint na hEorpa. Oibreoidh an Coimisiún i gcomhar leis na rialtais náisiúnta freisin maidir le rialacha nua a aontaíodh cheana ar leibhéal an AE a chur i bhfeidhm.

Clár Oibre an Choimisiúin 2014 pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links