Navigointipolku

Komission työohjelma 2014: kasvu ja työllisyys etusijalla - 29/10/2013

Euroopan unionin lippu komission Berlaymont-rakennuksen edessä © EU

Komissio panostaa vuoden 2014 työohjelmassaan EU:n talouskasvuun, työllisyystilanteen parantamiseen sekä vireillä olevien toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen.

Komissio aikoo esittää ensi vuonna 29 aloitetta, joista suurin osa koskee nykyisten EU-sääntöjen tarkistamista. Toisissa keskitytään muun muassa valtiontukisääntöjen ja teollisuuspolitiikan uudistamiseen sekä sisämarkkinoiden saattamiseen valmiiksi.

Päätavoitteena on kasvun ja työllisyyden tukeminen. Komissio aikoo erityisesti toteuttaa toimia, joilla tuetaan nuorisotyöttömyyden vähentämistä ja helpotetaan yritysten rahoituksen saantia. Vuoden 2014 työohjelman keskeisiä hankkeita ovat muun muassa:

  • Pankkiunionin päätökseen saattaminen ja eteneminen kohti aitoa talous- ja rahaliittoa.
  • Toimenpiteet, joilla lisätään investointeja sekä parannetaan työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Komissio pyrkii erityisesti torjumaan nuorisotyöttömyyttä nuorisotakuujärjestelmän avulla.
  • EU:n kilpailukyvyn lisääminen toteuttamalla täysin yhdentyneet ja yhteenliitetyt sisämarkkinat Deutsch (de) English (en) français (fr) televiestinnän, energian ja liikenneinfrastruktuurin alalla. Komissio aikoo myös edistää digitaalisten palvelujen laajamittaista käyttöä ja tarjontaa julkishallinnon nykyaikaistamiseksi.
  • Verkkojen Eurooppa -välineeseen liittyvillä raideliikennettä, lentokenttiä, lentoliikenteen hallintaa ja satamia koskevilla ehdotuksilla avataan uusia mahdollisuuksia ja tuetaan EU:n kilpailukykyä.
  • EU-kansalaisten suojelua parannetaan vahvistamalla kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja EU-sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terrorismin torjunnassa sekä perusoikeuksien kunnioittamisen turvaamisessa.
  • Maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen yhdessä EU:n naapurimaiden ja strategisten kumppanien kanssa. Samalla pyritään vahvistamaan EU:n asemaa maailman suurimpana kehitysavun antajana.

Komissio aikoo esittää oikeussääntöjä, jotka koskevat EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, EU:n petostentorjuntaviraston uudistamista, muiden rahoituslaitosten kuin pankkien kriisien hallintaa ja EU:n jätepolitiikkaa.

Vuoden 2014 alkupuolella ensisijaisena tavoitteena on saada päätökseen joukko jo tehtyjä ehdotuksia ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Komissio aikoo myös tehdä yhteistyötä EU-maiden kanssa, jotta useita EU-tasolla jo hyväksyttyjä sääntöjä pantaisiin tehokkaasti täytäntöön.

Komission työohjelma 2014 pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä