Navigatsioonitee

2014. aasta tööprogrammi prioriteediks on majanduskasv ja tööhõive - 29/10/2013

Euroopa lipp komisjoni peahoone Berlaymont'i ees © EL

Komisjon kavatseb järgmisel aastal keskenduda majanduskasvule, töökohtade loomisele ja veel menetluses olevate ettepanekute rakendamisele.

2014. aastal on komisjonil kavas esitada 29 algatust, millest enamik on seotud kehtivate ELi eeskirjade läbivaatamisega. Ülejäänud keskenduvad muu hulgas riigiabi eeskirjade ja tööstuspoliitika ajakohastamisele ning ühtse turu loomise lõpuleviimisele.

Ka järgmisel aastal on prioriteediks majanduskasv ja tööhõive. Erilist rõhku pannakse noorte töötuse vähendamisele ja rahastamisvõimaluste kättesaadavuse parandamisele. Esmatähtsad ülesanded on muu hulgas järgmised:

  • pangandusliidu loomise lõpuleviimine ning liikumine tõelise majandus- ja rahaliidu suunas;
  • meetmed investeeringute suurendamiseks, tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ning noorte töötuse vähendamiseks noortegarantii kaudu;
  • konkurentsivõime suurendamine täielikult integreeritud ühtse turu Deutsch (de) English (en) français (fr) kaudu, mis hõlmab telekommunikatsiooni, energeetikat ja transporti, ning digitaalteenuste laiaulatuslikku kasutuselevõtu abil, mis soodustab avaliku halduse ajakohastamist;
  • Euroopa ühendamine – algatused sellistes valdkondades nagu raudteetransport, lennujaamad, lennuliikluse korraldamine ja sadamad loovad uusi võimalusi ning parandavad konkurentsivõimet;
  • ELi kodanike kaitsmine – koostöö ja ELi eeskirjade kohaldamise tõhustamine on ülioluline võitluses kuritegevuse, korruptsiooni ja terrorismiga. Samuti on see oluline põhiõiguste järgimise tagamiseks;
  • üleilmsete probleemide lahendamine koostöös naaberriikide ja strateegiliste partneritega ning ELi rolli tugevdamine maailma juhtiva arenguabiandjana.

Esitatakse uued ettepanekud, mis käsitlevad ELi ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, Euroopa Pettustevastase Ameti reformi, muude finantseerimisasutuste kui pankade kriisiohjamist ja ELi jäätmepoliitikat.

2014. aasta alguses on põhieesmärgiks viia enne Euroopa Parlamendi valimisi lõpule mitmete juba esitatud ettepanekute menetlemine. Samuti on komisjonil kavas teha koostööd liikmesriikide valitsustega, et hakata rakendama uusi eeskirju, milles ELi tasandil on juba kokku lepitud.

Komisjoni 2014. aasta tööprogramm pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad