Διαδρομή πλοήγησης

Ανάπτυξη και απασχόληση στο επίκεντρο του προγράμματος εργασίας για το 2014 - 29/10/2013

Η ευρωπαϊκή σημαία μπροστά από την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μπερλεμόν © EU

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της ΕΕ, στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας και στην υλοποίηση των εκκρεμών προτάσεων.

Τον επόμενο χρόνο θα υποβληθούν περίπου 29 πρωτοβουλίες, από τις οποίες οι περισσότερες θα αφορούν την αναθεώρηση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άλλες πρωτοβουλίες θα επικεντρωθούν στον εκσυγχρονισμό διαφόρων τομέων, όπως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, η βιομηχανική πολιτική και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Η ανάπτυξη και η απασχόληση εξακολουθούν να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Οι κυριότερες προτεραιότητες κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους είναι:

  • ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και οικοδόμηση μιας ουσιαστικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης
  • μέτρα για την αύξηση των επενδύσεων, την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω του Εγγυητικού Μηχανισμού για τη Νεολαία
  • τόνωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από μια πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά Deutsch (de) English (en) français (fr) , η οποία θα καλύπτει τους τομείς τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και μεταφορών και θα προωθεί την ευρεία ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων
  • «συνδέοντας την Ευρώπη» – πρωτοβουλίες σε τομείς όπως οι σιδηρόδρομοι, τα αεροδρόμια, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τα λιμάνια θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα
  • προστασία των πολιτών της ΕΕ – η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών και της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και των τρομοκρατικών απειλών, καθώς και για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της συνεργασίας με γειτονικές χώρες και στρατηγικούς εταίρους, και προώθηση του ρόλου της ΕΕ ως του σημαντικότερου χορηγού αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προβλέπεται να προταθεί νέα νομοθεσία για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, τη διαχείριση των κρίσεων που αφορούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός των τραπεζών και την πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα.

Στις αρχές του 2014, προτεραιότητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση μιας σειράς εκκρεμών προτάσεων πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με εθνικές κυβερνήσεις για να θέσει σε εφαρμογή έναν αριθμό νέων κανόνων που έχουν ήδη εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014 pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι