Cesta

Pracovní program 2014 – hospodářský růst a zaměstnanost prioritou - 29/10/2013

Evropská vlajka před sídlem Komise, budovou Berlaymont © EU

Komise se chce v roce 2014 zaměřit především na hospodářský růst, zvýšení zaměstnanosti a realizaci stávajících návrhů.

Příští rok představí Komise celkem 29 iniciativ, přičemž většina z nich se bude týkat revize existujících předpisů EU. Kromě toho se zaměří na modernizaci politik v řadě oblastí, jako je poskytování státní pomoci, průmyslová politika a dokončení jednotného trhu.

Prioritou však zůstává hospodářský růst a zaměstnanost – zvláštní pozornost se bude věnovat snižování nezaměstnanosti mladých a zajištění snazšího přístupu k úvěrům. Mezi hlavní body agendy Komise v příštím roce patří:

  • dokončení bankovní unie a snaha o vytvoření skutečné hospodářské a měnové unie
  • opatření ke zvýšení investic, vytváření pracovních míst, podpora sociálního začleňování a snižování nezaměstnanosti mladých prostřednictvím programu záruka pro mladé
  • zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím plně integrovaného jednotného trhu Deutsch (de) English (en) français (fr) , do něhož spadají telekomunikační služby, energetika a doprava, jakož i prosazování širokého užívání digitálních služeb v zájmu modernizace státní správy
  • propojení Evropy – na základě iniciativ v oblastech železniční dopravy, správy letišť, řízení letecké dopravy, správy přístavů vzniknou nové příležitosti a dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti
  • ochrana občanů EU – podpora spolupráce členských zemí a účinnější uplatňování pravidel EU za účelem boje proti trestné činnosti, korupci, terorismu a v zájmu dodržování základních práv
  • řešení globálních otázek prostřednictvím spolupráce se sousedními zeměmi a jinými strategickými partnery, jakož i posilování vedoucí role EU coby poskytovatele rozvojové pomoci.

V příštím roce budou rovněž předloženy nové předpisy upravující přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, reformu evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), řízení krizových situací v případě finančních institucí (tedy nikoli bank) a v neposlední řadě předpisy týkající se politiky EU pro nakládání s odpady.

Na začátku roku 2014 se bude největší důraz klást na finalizaci několika stávajících návrhů, a to ještě před volbami do Evropského parlamentu. Komise bude rovněž spolupracovat s vládami členských států na praktické realizaci několika nových pravidel, která již byla odsouhlasena na úrovni EU.

Pracovní program Komise na rok 2014 pdf - 85 KB [85 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy