Навигационна пътека

Работна програма за 2014 г. — приоритет са растежът и заетостта - 29/10/2013

Европейското знаме пред централата на Комисията — сградата „Берлемон“ © ЕС

През 2014 г. Комисията ще съсредоточи дейността си върху постигане на растеж в ЕС, връщане на хората на работа и приемане на вече представени предложения.

Следващата година ще бъдат представени 29 инициативи, като повечето от тях са свързани с преглед на съществуващи правила на ЕС. Други са насочени към модернизиране на области като правилата за държавна помощ, промишлената политика и завършване на единния пазар.

Растежът и работните места продължават да са водещият приоритет, като особено внимание ще се отдели на борбата с младежката безработица и улесняването на достъпа до финансиране. Сред основните приоритети през идната година са:

  • завършване на банковия съюз и напредък по пътя към истински икономически и паричен съюз;
  • мерки за увеличаване на инвестициите, насърчаване на заетостта и социалното приобщаване и борба с младежката безработица чрез схемата за гаранция за младежта;
  • повишаване на конкурентоспособността чрез пълна интеграция на единния пазар Deutsch (de) English (en) français (fr) , обхващаща секторите на далекосъобщенията, енергетиката и транспорта, и насърчаване на широкото използване на цифрови услуги с цел модернизиране на публичните администрации;
  • свързване на Европа — с инициативи в области като железопътен транспорт, пристанища, летища и управление на въздушното движение ще се създадат нови възможности и ще се повиши конкурентоспособността;
  • защита на гражданите на ЕС — засилването на сътрудничеството между страните и прилагането на правилата на ЕС ще бъдат от съществено значение в борбата с престъпността, корупцията и тероризма и за гарантиране на зачитането на основните права;
  • отговор на глобални предизвикателства чрез сътрудничество със съседни държави и стратегически партньори и запазване на водещата роля на Съюза като най-големия донор на помощ за развитие.

Ще бъдат представени нови законодателни предложения за присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека, реформа на службата на ЕС за борба с измамите, управление на кризи във финансовите институции, различни от банки, и за политиката на Съюза относно отпадъците.

В началото на 2014 г. приоритет ще е приемането на редица съществуващи предложения преди изборите за Европейски парламент. Комисията също така ще работи с националните правителства за въвеждането на множество нови правила, които вече са договорени на равнище ЕС.

Работна програма на Комисията за 2014 г. pdf - 85 KB [85 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки