Sökväg

Lampedusa i fokus på EU-toppmötet - 25/10/2013

José Manuel Barroso © Europeiska unionens råd

På Europeiska rådets oktobermöte diskuterades tillgången till finansiering för små och medelstora företag, smartare lagstiftning, handelsavtalet med Kanada, det kommande toppmötet om det östliga partnerskapet och inte minst migrations- och flyktingfrågor.

Fredagen den 25 oktober fortsatte Europeiska rådet att diskutera den ekonomiska situationen, och särskilt hur man kan stärka tjänstesektorn genom att förbättra småföretagens tillgång till finansiering. Ledarna enades om att satsa betydligt mer på småföretagen genom struktur- och investeringsfonderna.

Europeiska rådet gav sitt starka stöd till kommissionens program för smartare lagstiftning (Refitprogrammet). Kommissionens ordförande José Manuel Barroso betonade vikten av gemensamma regler för den inre marknaden, men påminde om att reglerna måste vara ändamålsenliga och inte skapa onödig byråkrati. EU bör vara starkt i stora frågor och mindre i mindre frågor, och alltså bara agera när det verkligen tillför något.

Europeiska rådet välkomnade den politiska överenskommelsen om handelsavtalet med Kanada, och diskuterade i detalj det kommande toppmötet i Vilnius om det östliga partnerskapet. José Manuel Barroso påpekade att det kunde bli ett historiskt möte, eftersom man vara nära att nå ett avtal om politisk associering och ekonomisk integration med partnerländerna. EU-ledarna diskuterade förbindelserna med Ukraina, Moldavien och Georgien, och det står klart att arbetet måste fortsätta även efter toppmötet i Vilnius.

Men den viktigaste frågan på EU-toppmötet gällde kanske Lampedusa och migrations- och flyktingfrågan. Det är inget nytt problem – EU har arbetat med frågan i många år. Men efter de senaste tragedierna är det bråttom att hitta lösningar. Kommissionen leder en särskild arbetsgrupp som ska rapportera till Europeiska rådet i december. Barroso uppmanade EU att förstärka sök- och räddningsinsatserna, hjälpa de mest utsatta EU-länderna, samarbeta med flyktingarnas hemländer och transitländerna för att hantera migrationsströmmarna och bekämpa organiserad brottslighet och människohandel.

Barroso avslutade med att säga att detta var ett viktigt toppmöte med många punkter på programmet, och att man hade nått konkreta resultat på flera områden.

Uttalande av José Manuel Barroso på presskonferensen efter Europeiska rådets möte den 25 oktober 2013 English

Uttalande av José Manuel Barroso om smartare lagstiftning vid mötet med EU:s ledare, 24–25 oktober 2013 English

Europeiska rådets slutsatser

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar