Navigačný riadok

Odpoveď Európskej rady na tragédiu v Lampeduse - 25/10/2013

Predseda Barroso © Rada Európskej únie

Vo svojom vyhlásení po zasadnutí Európskej rady v októbri predseda Barroso zhrnul diskusie, ktoré sa týkali prístupu MSP k financiám, vhodnosti právnych predpisov, obchodnej dohody s Kanadou, nadchádzajúceho samitu Východného partnerstva a otázok migrantov a utečencov.

V piatok 25. októbra lídri EÚ pokračovali v diskusii o hospodárskej situácii, pričom sa zamerali na to, ako lepšie využiť prínos služieb pre hospodárstvo najmä zlepšením prístupu MSP k financiám. Lídri sa dohodli na značnom zvýšení financovania MSP prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov.

Európska rada vyjadrila silnú podporu programu Komisie REFIT (Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti). Predseda Barroso zdôraznil význam spoločných pravidiel, ktoré podporujú jednotný trh, a objasnil, že cieľom programu REFIT bolo dosiahnuť kvalitu týchto pravidiel a zabezpečiť, aby boli vhodné na svoj účel a predstavovali najmenšiu možnú záťaž pre podniky. Európa by mala konať len vtedy, ak môže pridať skutočnú hodnotu a mala by sa viac angažovať v otázkach veľkého významu a menej vo veciach nižšieho významu.

Členovia Európskej rady uvítali politickú dohodu CETA (komplexná hospodárska a obchodná dohoda) s Kanadou a podrobne diskutovali o nadchádzajúcom samite Východného partnerstva v litovskom Vilniuse. Predseda Barroso uviedol, že s priblížením sa k dosiahnutiu spoločného cieľa politického pridruženia a hospodárskej integrácie s východnými partnermi môže byť toto partnerstvo skutočne historickou udalosťou. V rámci Európskej rady sa diskutovalo o vzťahoch s Ukrajinou, Moldavskom a Gruzínskom a z diskusií vyplynulo, že aj po samite vo Vilniuse zostáva rozhodujúcou nepretržitá angažovanosť.

Jednou z najdôležitejších tém samitu bola tragédia na ostrove Lampedusa a otázky nelegálneho prisťahovalectva a utečencov v Európe. Nejde o nový problém a EÚ sa zaoberá týmito otázkami mnoho rokov, ale vo svetle najnovších tragických udalostí narastá naliehavosť riešiť ich. Komisia bude viesť pracovnú skupinu zaoberajúcu sa týmto problémom a v decembri predloží správu Európskej rade. Predseda Barroso vyzval na jasnejšiu odpoveď zo strany Európskej únie v otázke posilnenia pátracích a záchranných operácií, pomoci členským štátom s vonkajšími hranicami EÚ, ktoré sú najviac vystavené prílevu prisťahovalcov, spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami pri riadení migračných tokov a v otázke boja proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s ľuďmi.

Predseda Barroso na záver dodal, že toto zasadnutie Európskej rady s obsiahlym programom bolo veľmi dôležité a že sa dosiahol skutočný pokrok v mnohých oblastiach.

Vyhlásenie predsedu Barrosa na záverečnej tlačovej konferencii po zasadnutí Európskej rady 25. októbra 2013 English

Vyhlásenie predsedu Barrosa na stretnutí s lídrami EÚ o vhodnosti právnych predpisov, 24. – 25. októbra 2013 English

Závery Európskej rady

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy