Ścieżka nawigacji

Rada Europejska reaguje na tragedię na Lampeduzie - 25/10/2013

Przewodniczący Barroso © Rada Unii Europejskiej

W oświadczeniu wydanym na zakończenie październikowego szczytu Rady przewodniczący Barroso przedstawił wyniki dyskusji dotyczących dostępu do funduszy dla małych i średnich przedsiębiorstw, sprawności regulacyjnej, umowy handlowej z Kanadą, zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego oraz kwestii imigracji i uchodźców.

W piątek 25 października Rada Europejska kontynuowała rozmowy poświęcone sytuacji gospodarczej, poświęcając szczególną uwagę temu, w jaki sposób spowodować, aby sektor usług w większym stopniu mógł przyczynić się do rozwoju gospodarczego, w szczególności dzięki umożliwieniu małym i średnim przedsiębiorstwom szerszego dostępu do funduszy. Przywódcy postanowili znacznie zwiększyć wysokość środków finansowych dostępnych dla MŚP w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Rada Europejska zatwierdziła przedstawiony przez Komisję program sprawności i wydajności regulacyjnej – REFIT. Przewodniczący Barroso podkreślił znaczenie wspólnych zasad leżących u podstaw jednolitego rynku. Oświadczył również, że program REFIT poprawi jakość tych zasad – zapewni im większą skuteczność i ograniczy do minimum wiążące się z nimi obciążenia. Europa powinna interweniować tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście potrzebne, jej działania powinny mieć szerszy zakres w przypadku bardzo złożonych zagadnień i mniejszy w przypadku prostszych spraw.

Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej z Kanadą, przedyskutowała również szczegółowo kwestie związane ze szczytem Partnerstwa Wschodniego, który wkrótce odbędzie się w Wilnie. Przewodniczący Barroso stwierdził, że szczyt ten ma szansę stać się wydarzeniem historycznym, ponieważ UE jest bliska osiągnięcia wspólnego celu polegającego na stowarzyszeniu politycznym i integracji gospodarczej z partnerami wschodnimi. Rada Europejska omówiła kwestię stosunków z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją; dalsza integracja tych krajów po szczycie wileńskim pozostanie ważnym zagadnieniem.

Jednakże najbardziej żywiołowa dyskusja szczytu dotyczyła wydarzeń na Lampeduzie i sprawy nielegalnej imigracji i uchodźców w Europie. Nie są to nowe problemy, UE zajmuje się nimi od wielu lat. Niemniej jednak w świetle niedawnej tragedii potrzeba ich rozwiązania staje się tym bardziej pilna. W związku z niedawną tragedią Komisja powołała specjalny zespół zadaniowy, który przedstawi swój raport na grudniowym szczycie Rady Europejskiej. Przewodniczący Barroso wezwał do skuteczniejszych działań na poziomie unijnym, mających wspomóc operacje poszukiwania i ratowania rozbitków. UE powinna bardziej wesprzeć państwa członkowskie, w których sytuacja jest najtrudniejsza. Powinna bliżej współpracować z państwami pochodzenia uchodźców i z państwami tranzytowymi w celu sprawniejszego zarządzania strumieniami migracji oraz skuteczniejszego zwalczania zorganizowanej przestępczości i handlu ludźmi.

Na zakończenie przewodniczący Barroso stwierdził, że był to ważny szczyt Rady Europejskiej obejmujący wiele zagadnień i że osiągnięto rzeczywisty postęp w wielu obszarach.

Oświadczenie przewodniczącego Barroso wygłoszone na konferencji prasowej na zakończenie szczytu Rady Europejskiej w dniu 25 października 2013 r. English

Oświadczenie przewodniczącego Barroso wygłoszone podczas spotkania z przywódcami UE poświęconego sprawności regulacyjnej w dniach 24–25 października 2013 r. English

Konkluzje Rady Europejskiej

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki