Navigācijas ceļš

Eiropadome reaģē uz traģēdiju Lampedūzā - 25/10/2013

Eiropas Savienības Komisijas priekšsēdētājs Barrozu @Eiropas Savienības Padome

Savā paziņojumā pēc oktobrī notikušās Eiropadomes sanāksmes Komisijas priekšsēdētājs Barrozu pastāstīja par diskusijām, kuras bija norisinājušās jautājumā par finansējuma pieejamību MVU, normatīvo atbilstību, tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu, gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi, migrāciju un bēgļu lietām.

Piektdien, 25. oktobrī, Eiropadomē turpinājās diskusija par ekonomikas stāvokli. Tika izskatītas iespējas sekmēt pakalpojumu ieguldījumu ekonomikā, uzlabojot finansējuma pieejamību MVU. Vadītāji vienojās ievērojami palielināt finansējumu MVU, izmantojot struktūrfondus un ieguldījumu fondus.

Eiropadome izteica atbalstu Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmai (REFIT). Priekšsēdētājs Ž.M. Barrozu uzsvēra vienotā tirgus pamatā esošu kopīgu noteikumu nozīmi un norādīja, ka programmas “REFIT” mērķis ir šo noteikumu kvalitāte, nodrošinot, ka tie atbilst savam mērķim un to radītais slogs ir cik vien iespējams neliels. Eiropai būtu jārīkojas tikai tad, ja tā var radīt pievienotu vērtību, un tai ir jābūt aktīvai nozīmīgās lietās un jāizrāda mazāka aktivitāte ne tik svarīgās lietās.

Eiropadome atzinīgi novērtēja politisko vienošanos par tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu (CETA) un detalizēti apsprieda gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā (Lietuva). Priekšsēdētājs Ž.M. Barrozu šajā sakarībā norādīja, ka šī vienošanās varētu kļūt par īsteni vēsturisku notikumu, jo gandrīz ir sasniegts kopējais mērķis — politiska asociācija un ekonomiska integrācija ar austrumu partneriem. Eiropadomē apsprieda attiecības ar Ukrainu, Moldovu un Gruziju, uzsverot, ka sadarbības nepārtrauktība būs ļoti svarīga pēc Viļņas samita.

Visbeidzot, Lampedūza un nelegālā imigrācija un bēgļi Eiropā noteikti bija svarīgākie samitā aplūkotie jautājumi. Šī ir problēma nav jauna. ES daudzus gadus ir strādājusi, lai to atrisinātu, bet nesenās traģēdijas situācijai piešķīrušas ārkārtas raksturu. Komisija vadīs darba grupu šajā jautājumā un sniegs ziņojumu Eiropadomes sanāksmei, kas notiks decembrī. Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu mudināja uz stingrāku reakciju no Eiropas Savienības puses, lai nostiprinātu meklēšanas un glābšanas darbības, lai palīdzētu tām dalībvalstīm, kuras visvairāk skar šī problēma, lai sadarbotos ar izcelsmes un tranzīta valstīm un kopīgi gādātu par migrācijas plūsmu vadību, kā arī lai cīnītos pret organizēto noziedzību un cilvēku tirdzniecību.

Žozē Manuels Barrozu secināja, ka šī bijusi svarīga Eiropadomes sanāksme ar plašu darba programmu un ka ir panākts reāls progress daudzās jomās.

Priekšsēdētāja Barrozu paziņojums pēdējā preses konferencē pēc Eiropadomes sanāksmes 2013. gada 25. oktobrī English

Priekšsēdētāja Barrozu paziņojums ES vadītāju sanāksmē par regulējuma atbilstību, 2013. gada 24.–25. oktobris English

Eiropadomes secinājumi

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites