Cosán nascleanúna

Freagairt na Comhairle Eorpaí ar thragóid Lampedusa - 25/10/2013

An tUachtarán Barroso © Comhairle an Aontais Eorpaigh

Sa ráiteas a thug sé uaidh tar éis Chomhairle Eorpach mhí Dheireadh Fhómhair, luaigh an tUachtarán Barroso na pléití a bhí déanta maidir le rochtain ar mhaoiniú d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), an oiriúnacht rialála, an comhaontú trádála le Ceanada, Cruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir atá le teacht, agus ceist na himirce agus na ndídeanaithe.

Dé hAoine an 25 Deireadh Fómhair, lean an Chomhairle Eorpach lena plé ar staid an gheilleagair, agus díríodh ar an gcaoi leis na seirbhísí a dhíriú níos mó ar chabhrú leis an ngeilleagar, go háirithe trí rochtain ar mhaoiniú a éascú do FBManna. D'aontaigh na ceannairí an maoiniú do FBManna a mhéadú go suntasach trí bhíthin na gcistí struchtúrtha agus infheistíochta.

D'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach clár REFIT an Choimisiúin go láidir. Leag an tUachtarán Barroso béim ar a thábhachtaí atá na comhrialacha arb iad bunús an mhargaidh aonair, agus dhearbhaigh sé go raibh clár REFIT dírithe ar cháilíocht na rialacha sin agus gur dheimhnigh an clár go raibh siad oiriúnach don fheidhm agus nach raibh ach na hualaí is lú is féidir ag gabháil leo. Níor chóir don Eoraip gníomhú acu i gcás inar féidir léi rud luachmhar a thabhairt isteach agus ba chóir di díriú isteach ar na rudaí is mó tábhachta, agus gan a bheith gafa le rudaí ar thábhacht níos lú.

D'fháiltigh an Chomhairle Eorpach roimh an gcomhaontú polaitiúil ar CETA, an comhaontú trádála le Ceanada, agus pléadh go mion Cruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir, a bheidh á thionól in Vilnius sa Liotúáin. Luaigh an tUachtarán Barroso go bhféadfadh gur chruinniú stairiúil a bheadh sa chruinniú mullaigh sin toisc go bhfuiltear chomh gar sin anois don sprioc coiteann maidir le comhlachas polaitiúil agus comhtháthú eacnamaíoch le Comhpháirtithe an Oirthir a bhaint amach. Phléigh an Chomhairle Eorpach a caidreamh leis an Úcráin, an Mholdóiv agus an tSeoirsia, agus is léir go bhfuil sé ríthábhachtach leanúint leis an gcaidreamh sin a chothú tar éis chruinniú mullaigh Vilnius.

Ar deireadh, is dócha gurbh é an plé ba shuntasaí le linn an chruinnithe mullaigh ná plé faoi Lampedusa agus ceist na himirce neamhdhleathaí agus na ndídeanaithe san Eoraip. Ní fadhb nua í seo agus tá an AE ag obair ar na ceisteanna seo leis na blianta, ach ceist phráinneach anois í i bhfianaise na dtragóidí a tharla le déanaí. Glacfaidh an Coimisiún ceannaireacht ar Thascfhórsa ar an gceist seo, agus cuirfidh sé tuarascáil os comhair na Comhairle Eorpaí i mí na Nollag. D'iarr an tUachtarán Barroso freagairt níos suntasaí ón Aontas Eorpach chun cur leis na hoibríochtaí cuardaigh agus tarrthála, chun cabhrú leis na Ballstáit túslíne is mó a mbaineann an scéal leo, chun oibriú leis na tíortha tionscnaimh agus idirthurais chun sreafaí imirce a bhainistiú, agus chun coireacht eagraithe agus gáinneáil daoine a chomhrac.

Ar deireadh, dúirt an tUachtarán Barroso gur Chomhairle Eorpach thábhachtach a bhí ann agus clár an-leathan aici, agus go raibh fíordhul chun cinn déanta i roinnt mhaith réimsí.

Ráiteas ón Uachtarán Barroso ag an bpreasócáid dheireanach tar éis chruinniú mullaigh na Comhairle Eorpaí, 25 Deireadh Fómhair 2013 English

Ráiteas ón Uachtarán Barroso le linn na himeachta le ceannairí an AE, maidir le hoiriúnacht rialála, 24-25 Deireadh Fómhair 2013 English

Conclúidí na Comhairle Eorpaí

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links