Navigointipolku

EU keskusteli Välimeren muuttovirtojen hallinnasta - 25/10/2013

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso © Euroopan unionin neuvosto

Huippukokouksen asialistalla olivat pk-yritysten rahoituksen saanti, sääntelyn toimivuus, EU:n ja Kanadan kauppasopimus, tuleva itäisen kumppanuuden huippukokous sekä maahanmuutto- ja pakolaiskysymykset.

Eurooppa-neuvosto keskusteli 25.10. taloustilanteesta ja keinoista parantaa palvelualan mahdollisuuksia talouskasvun luomiseen. Yksi avain tähän on pk-yritysten rahoituksen saannin helpottaminen. EU-johtajat sopivatkin siitä, että pk-yritysten rahoitusta lisätään huomattavasti EU:n rakenne- ja investointirahastojen kautta.

Eurooppa-neuvosto oli erittäin tyytyväinen komission REFIT-ohjelmaan, jonka tavoitteena on keventää EU:n sääntelykehystä. Kokouksen jälkeen komission puheenjohtaja José Manuel Barroso korosti sisämarkkinoita tukevien yhteisten sääntöjen tärkeyttä. Hänen mukaansa REFIT-ohjelman tavoitteena on varmistaa EU-sääntelyn laatu ja tarkoituksenmukaisuus, minkä lisäksi yrityksille aiheutuvan rasituksen on oltava mahdollisimman pieni. EU:n tasolla olisi toimittava ainoastaan silloin, kun se tuo todellista lisäarvoa. Barroso totesi, että EU:n on oltava isoissa asioissa iso ja pienemmissä pienempi.

Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen siihen, että Kanadan kanssa tehtävästä talous- ja kauppasopimuksesta on päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen. EU-johtajat keskustelivat myös Vilnassa järjestettävästä itäisen kumppanuuden huippukokouksesta. Barroson mukaan huippukokous voi merkitä historiallista käännettä, sillä poliittinen assosioituminen ja taloudellinen yhdentyminen EU:n itäisten kumppanuusmaiden kanssa on nyt hyvin lähellä toteutua. Eurooppa-neuvosto keskusteli myös suhteista Ukrainaan, Moldaviaan ja Georgiaan. Se korosti, että EU:n on jatkettava sitoutumistaan näiden suhteiden kehittämiseen myös Vilnan huippukokouksen jälkeen.

Eurooppa-neuvoston kokouksessa keskusteltiin laajasti hiljattain Lampedusan saaren lähistöllä Välimerellä tapahtuneesta satojen ihmisten menehtymisestä. Tämä inhimillinen tragedia liittyy kiinteästi EU:hun suuntautuvaan laittomaan maahanmuuttoon ja pakolaisvirtoihin. Ongelma ei ole uusi, ja EU onkin käsitellyt näitä kysymyksiä jo useita vuosia. Viikoittain toistuvat tragediat ovat kuitenkin korostaneet tarvetta pikaisten ratkaisujen löytämiseen. Komissio johtaa vastaperustettua Välimeren erityistyöryhmää ja raportoi sen työskentelyn edistymisestä Eurooppa-neuvostolle joulukuussa. Barroso korosti Euroopan unionin toimintakyvyn parantamista alueella. Tavoitteena on etsintä- ja pelastusoperaatioiden tehostaminen, maahanmuuttopaineen kohteena olevien jäsenmaiden auttaminen, yhteistyö alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa muuttovirtojen hallitsemiseksi sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan torjunta.

Barroso korosti Eurooppa-neuvoston tämänkertaisten aiheiden monimuotoisuutta. Hänen mukaansa huippukokouksessa saatiin uutta pontta useisiin tärkeisiin hankkeisiin.

Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeinen Barroson lausunto 25.10.2013 English

Barroson lausunto sääntelyn toimivuutta koskevasta REFIT-ohjelmasta (REFIT-tapahtuma 24.–25.10.2013) English

Eurooppa-neuvoston päätelmät

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä