Sti

EU-topmøde reagerer på tragedien ved Lampedusa - 25/10/2013

José-Manuel Barroso © Rådet for Den Europæiske Union

I en udtalelse efter EU-topmødet i oktober fortalte formanden for Kommissionen, José-Manuel Barroso, om drøftelserne om adgang til finansiering for smv'er, målrettet regulering, handelsaftalen med Canada, det kommende topmøde om østpartnerskabet og spørgsmålet om indvandring og flygtninge.

Fredag den 25. oktober gik topmødet videre med drøftelserne om den økonomiske situation. De fokuserede på, hvordan tjenesteydelser i højere grad kan bidrage til økonomien, især ved at give smv'er bedre adgang til finansiering. Lederne enedes om at øge finansieringen til smv'er betydeligt gennem struktur- og investeringsfondene.

Topmødet gav klar opbakning til Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT). Formanden for Kommissionen, José-Manuel Barroso, lagde vægt på betydningen af fælles regler, som understøtter det indre marked, og gjorde klart, at REFIT-programmet handlede om, at det skulle være de rigtige regler, som er tilpasset formålet, og som medfører de mindst mulige byrder. EU skal kun være med, når det kan tilbyde ægte merværdi. Vi skal være meget aktive i de store spørgsmål og mindre aktive i de små spørgsmål.

Topmødets deltagere udtrykte glæde over den politiske aftale om handelsaftalen med Canada (CETA) og førte indgående drøftelser om det kommende topmøde om østpartnerskabet i Vilnius i Litauen. José-Manuel Barroso fortalte, at der kan blive tale om en historisk begivenhed, fordi vi er tæt på at nå det fælles mål om politisk tilknytning om økonomisk integration med de østlige partnerlande. Desuden blev forbindelserne med Ukraine, Moldova og Georgien drøftet, og det står klart, at det er afgørende, at indsatsen skal videreføres efter topmødet i Vilnius.

De mest konkrete drøftelser på topmødet handlede om Lampedusa og spørgsmålet om ulovlig indvandring og flygtninge i Europa. Problemet er ikke nyt, og EU har arbejdet på det i mange år. Men den seneste tids tragedier har betydet, at der nu er sat fokus på problemet. Kommissionen sidder i formandsstolen for en indsatsgruppe, der arbejder med spørgsmålet, og fremlægger en rapport på topmødet til december. José-Manuel Barroso opfordrede EU til at styrke eftersøgnings-og redningsoperationerne, hjælpe EU-landene ved de ydre grænser, som er mest udsatte, samarbejde med oprindelses- og transitlandene om at styre indvandringsstrømmen og bekæmpe organiseret kriminalitet og menneskesmugling.

Kommissionsformanden konkluderede, at det var et vigtigt topmøde med en omfattende dagsorden, og at der var sket reelle fremskridt på en lang række områder.

Kommissionsformandens udtalelse på den sidste pressekonference efter EU-topmødet, den 25. oktober 2013 English

José-Manuel Barrosos udtalelse om målrettet regulering ved mødet med EU's ledere, den 24.-25. oktober 2013 English

Konklusioner fra topmødet

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links